Místo poškozených dubů se vysadí nové

Tisková zpráva 31. 10. 2007

Tři duby v Jehlářské ulici, obrázek se otevře v novém okněNa přelomu října a listopadu letošního roku dojde k vykácení tří dubů červených v Jehlářské ulici v prostoru mezi Komerční bankou a Městským divadlem. V zápětí dojde k nové výsadbě.

Vzhledem k dlouhodobě špatnému zdravotnímu stavu tří dřevin bylo na jaře zadáno u odborné firmy zpracování znaleckého posudku. Zpracovatelem zmíněného posudku je firma SAFE TREES, s.r.o. se sídlem v Rosicích u Brna. Posudek byl zpracován za účelem zhodnocení provozní bezpečnosti uvedených stromů pomocí tahových zkoušek v květnu letošního roku.

Jedná se o metodu přístrojového hodnocení stability stromů za pomoci simulované zátěže. Hodnotí se odolnost stromu proti zlomu, vývratu a ukroucení. Odolnost stromu se vyjadřuje v procentech, přičemž minimální požadovanou hodnotou pro stabilní strom je 150 % v každém parametru. Je-li zjištěna nižší než požadovaná hodnota, je považován za nestabilní a je nutné situaci řešit buď stabilizačním zásahem, příp. vykácením.

Jmenované dřeviny rostou ve zhoršených stanovištních podmínkách, v prostoru s vysokou frekvencí provozu chodců i pojezdu aut. Koruny stromů jsou tvořeny výhradně sekundárními výhony vzniklými následkem nevhodného tvarování před cca 40 - 50 lety. Na kmenech stromů vyrůstají plodnice dřevokazných hub, které výrazně snižují odolnost stromu, patrná jsou rozsáhlá poškození zvláště na bázi kmenů.

Tahové zkoušky byly provedeny u dvou ze tří uvedených dubů. Poslední z nich již na základě vizuálního hodnocení nesplňuje požadavky provozní bezpečnosti. Měření prokázalo, že stromy nedosahují potřebných hodnot (150 %) v odolnosti proti vyvrácení, a proto je zpracovatel posudku navrhl odstranit a realizovat náhradní výsadbu.

Opět jedná o případ, kdy se na současném zdravotním stavu stromů podepsal člověk, a to jednak nevhodným zásahem v koruně stromu, jednak nešetrným budováním zpevněných konstrukcí v blízkém okolí dřevin, jednak umístěním podzemních zařízení v jejich blízkosti. Stromy na tyto zásahy reagují pomalu, řádově v desítkách let, jejich osud je však nezvratný.

Na základě závěrů posudku bylo vydáno povolení k vykácení těchto stromů. Nová výsadba proběhne rovněž na podzim letošního roku. Vysazeny budou opět duby červené.

Vytvořeno 31.10.2007 14:17:28 | přečteno 2215x | Petr Vitvar
load