Ministerstvo vyhlašuje Podporu obnovy kulturních památek i letos

03.02.2012 - Ministerstvo kultury, odbor památkové péče vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2012.

Cílem programu je podpora obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, které jsou mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Finanční prostředky se dají použít i na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, to je například oprava oltáře nebo varhan v kostelích, jsou-li kulturními památkami.

O příspěvek z programu může požádat vlastník kulturní památky, který se pak na nákladech obnovy památky podílí minimálně 10%. Příspěvek z programu Ministerstva kultury nelze na jednu kulturní památku ve stejném roce žádat dvakrát.

Městský úřad Jablonec nad Nisou proto vyzývá majitele kulturních památek, aby své žádosti o finanční příspěvek z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí zaslalo na oddělení životního prostředí a státní památkové péče do 28. února 2012.

Další informace

Vytvořeno 3.2.2012 10:58:11 | přečteno 1648x | Petr Vitvar
load