Mezinárodní konference pro udržitelný rozvoj měst

Tisková zpráva 24. 03. 2010

Ve druhé půli května, konkrétně 25. - 26. května, proběhne v Eurocentru Jablonec nad Nisou mezinárodní Konference pro udržitelný rozvoj měst. Přihlášky k účasti na ní je třeba zaslat nejdéle do 30. dubna, abstrakta příspěvků už do 5. dubna.

Konferenci pořádá občanské sdružení Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou. TIMUR, o. s. se chce na ní zaměřit na problémy, s nimiž se města při svém rozvoji potýkají, na používané strategie a postupy jejich řešení a metody posuzování kvality života. Součástí konference budou i prezentace praktických přístupů k udržitelnému rozvoji měst odborníků z Norska a Vlámska (Belgie).

Konference je určena jak pro zástupce veřejného sektoru (politici, úředníci, zástupci ministerstev, krajů, odborných a neziskových institucí), tak pro účastníky z výzkumných organizací a vysokých škol či zástupce firem se vztahem k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji.

Zájemci o vystoupení na konferenci mohou zasílat abstrakty svých příspěvků, jejichž délka je omezena na 15 minut, do 5. dubna. Organizátoři je vyrozumí o přijetí či nepřijetí příspěvku do 15. dubna. Závazné přihlášky je třeba odeslat nejpozději do 30. dubna a text příspěvku do 15. května.

Témata příspěvků na konferenci, která organizátoři preferují

  • metody hodnocení rozvoje měst z hlediska kvality života
  • zapojování veřejnosti při hodnocení životního prostředí města
  • strategické plánování rozvoje měst s účastí veřejnosti - teorie a praxe
  • praktické uplatnění zásad udržitelného rozvoje v územním plánování
  • financování udržitelného rozvoje měst
  • poskytování informací o kvalitě prostředí ve městech - cíle a metody
  • indikátory rozvoje měst: Jsou skutečně využitelné?
  • Ekologická stopa města
  • Udržitelná mobilita a plánování využívání území

Další informace

TIMUR logo 2Loga - eea grants / norway grants / nadace rozvoje občanské společnosti

Vytvořeno 24.3.2010 17:02:41 | přečteno 3000x | Petr Vitvar
load