Mezi akademiky jsou tentokrát i muži

21.02.2012 - První semestr 2. ročníku vzdělávacího projektu Akademie seniorů zahájil dnes v Centru sociálních služeb místostarosta Petr Tulpa.

Po úvodním seznámení s programem akademie a s učebnou v prostorách Spolkového domu, kde bude výuka probíhat se budoucí akademici přesunuli na radnici.

Zde je v obřadní síni uvítal starosta města Petr Beitl a popřál jim mnoho zdaru při studiu. „Máte můj velký obdiv, že se pouštíte do dalšího vzdělávání a jste dobrým příkladem nejen pro své děti, vnuky a ostatní seniory, ale i pro všechny občany města,“ řekl starosta. Pro akademiky bylo na radnici krom malého dárku ještě připraveno krátké hudební vystoupení v podání žákyně jablonecké ZUŠ Veroniky Linhartové. Poté následovala krátká prohlídka. Starosta provedl seniory reprezentačními prostory radnice, ukázal jim nejen svou pracovnu, ale také zasedací sál a krátce pohovořil i o zamýšlené rekonstrukci radniční budovy. Ta již ostatně započala v loňském roce, kdy došlo k repasi některých oken a částečné rekonstrukci západního křídla.

Do prvního semestru letošní Akademie seniorů nastoupí celkem 40 studentů – akademiků. Mezi velkou většinou žen zasednou tentokrát do školních lavic i čtyři muži. Seniory čeká celkem 9 tematických okruhů, mimo jiné finanční gramotnost, základy jazykových dovedností, přednáška o tom, jak hájit svá práva ve veřejné správě a v minulém ročníku velmi oblíbený seminář na téma mezilidských vztahů a vztahů v rodině. Mezi přednášejícími odborníky bude například i tajemník městského úřadu JUDr. Marek Řeháček.

První semestr druhého ročníku akademie seniorů bude slavnostně ukončen 1. června letošního roku opět na jablonecké radnici.

Vytvořeno 21.2.2012 14:56:48 | přečteno 1679x | Petr Vitvar
load