Městské muzeum v Kostelní ulici

Tisková zpráva 30. 05. 2008

Jedinečná příležitost zřídit v Jablonci městské muzeum se naskýtá v možnosti odkoupit objekt bývalé fary číslo popisné 1 v Kostelní ulici č. 6. Dům býval bydlištěm manželů Jany a Josefa V. Scheybalových. Záměr koupě objektu včera zastupitelé schválili.

Jana Scheybalová patřila se svým manželem Josefem V. Scheybalem k nejvýznamnějším osobnostem města. Manželé zasvětili celý svůj život národopisu, památkové péči, regionální historii, vědeckým a uměleckým oborům. Zanechali po sobě mimořádně cenný soubor sbírkových předmětů a archiválií se vztahem k Jablonci nad Nisou a Jablonecku. Jejich hlavním přáním bylo, aby tyto sbírky sloužily v Jablonci veřejnému zájmu.

Dědickým řízením ve věci Jany Scheybalové byla pověřena notářka Daniela Křížová. Jelikož neexistuje žádný dědic a nebyla sepsána závěť, připadne veškerý majetek státu. Ten je v této věci reprezentován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě.

Vzhledem k faktu, že bývalá fara je státem chráněnou kulturní památkou a pozůstalost má velkou kulturní hodnotu, bude o dalším nakládání s pozůstalostí rozhodovat ministerstvo kultury. Evidenci sbírek provádí v současné době na základě soudního rozhodnutí Muzeum Českého ráje v Turnově. Dědické řízení, jehož součástí je evidence movitých předmětů kulturní hodnoty, probíhá i za účasti osob zastupujících zájmy města Jablonce.
Vytvořeno 30.5.2008 13:26:57 | přečteno 2642x | Petr Vitvar
load