Město už není akcionářem FK Baumit Jablonec, a. s.

Tisková zpráva 18. 12. 2009

Třiadvacet zastupitelů souhlasilo s prodejem akcií FK Baumit Jablonec, a. s. za dohodnutou cenu. Město mělo ve společnosti podíl rovnající se necelým třem procentům.

Loni 1. srpna požádal Miroslav Pelta jako představitel společnosti FK Baumit Jablonec, a. s. o úhradu pojistného. Jako důvod uvedl majetkový podíl města ve společnosti a následné navýšení základního kapitálu. Podíl města na pojistném měl činit více než 433 tisíc korun. Tato platba by však nebyla jednorázovou záležitostí, protože pojistná smlouva by byla obnovována v následujících čtyřech letech. Proto zastupitelé žádost M. Pelty na loňském říjnovém zasedání odmítli. Tímto rozhodnutím se snížil také podíl města ve společnosti FK Baumit, a. s., ze 34% na 2,91%.

Naopak zastupitelé rozhodli městský podíl Miroslavu Peltovi prodat. A tak ten 20. listopadu tohoto roku nabídl odkup menšinového podílu města za cenu 10.200 korun.

Vytvořeno 18.12.2009 10:01:13 | přečteno 3076x | Petr Vitvar
load