Město svůj chod zabezpečí i v budoucnu

Tisková zpráva 29. 01. 2010

Jablonečtí zastupitelé včera schválili střednědobý finanční výhled města na roky 2011 - 2012. Vzhledem ke složité ekonomické situaci, kdy jsou dlouhodobější predikce vývoje hospodaření složité, byl výhled zpracován pouze na období let 2011 a 2012.

Rok 2009 znamenal propad hospodaření jak na celostátní, tak místní úrovni. Globální ekonomická krize se projevila negativně a čísla o tom vypovídají. „Na daňových výnosech ze státního rozpočtu obdrželo město Jablonec nad Nisou v roce 2009 o 61 milionů korun méně než v roce 2008 a dostalo se mírně pod úroveň roku 2006. Propad u této skupiny příjmů je považován za výjimečnou situaci, neboť od roku 1998 daňové příjmy obcí vykazovaly meziročně minimálně jednoprocentní nárůst,“ vysvětluje ředitelka odboru financí Renata Vítová.

Rizika střednědobého výhledu jsou jasná - globální ekonomická krize, jejíž negativní dopad postihne i v období 2011 a 2012 hospodaření veřejné správy, daňové příjmy, příjem z prodeje majetku, nepředvídatelně rostoucí ceny energií, klimatické podmínky, úpravy státní legislativy dle požadavků Evropské unie, velké investiční záměry související s městem, a to vlastní investice města a tzv. podmíněné investice, jimiž je společné investování se státem, krajem, Evropskou unií - ROP i možné vracení dotací při nesplnění jejich podmínek a státní politika ve zdravotnictví, neboť město je zřizovatelem nemocnice.

Analýzy ukazují, že město Jablonec nad Nisou zabezpečí i v příštích letech svůj chod. Podle Vítové je však nutné zaměřit pozornost na výdajovou stránku rozpočtu, zejména jeho provozní část, a přemýšlet o dalších zdrojích financí, např. prodejem některých majetkových účastí města.

Vytvořeno 29.1.2010 14:01:41 | přečteno 2375x | Petr Vitvar
load