Město signatářem konvence IDOL

Tisková zpráva 29. 08. 2008

Společnost KORID LK s. r. o., koordinátor systému IDOL, zaslala ke schválení jablonecké městské radě text Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL), který byl včera na programu jednání.

Signatáři této konvence jsou či budou: KORID LK, spol. s r.o., Liberecký kraj, město Česká Lípa, statutární město Liberec, město Turnov, České dráhy, a.s., Dopravní podnik Města Liberce, a.s., ČSAD Česká Lípa, a.s., ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s., ČSAD Liberec, a.s., ČSAD Semily, a.s. Na základě předběžných dohod by se signatářem mělo stát i město Jablonec nad Nisou.

V textu konvence se například píše, že „Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL) je systém veřejné osobní hromadné dopravy spojující jednotlivé druhy dopravy za účelem sjednocení organizačně ekonomických, tarifních a dopravních soustav dopravních společností s cílem zajišťovat účelnou, efektivní a kvalitní dopravní obsluhu území.“

Cílem je rozvoj a zkvalitnění dopravních služeb na území Libereckého kraje a zvýšení podílu veřejné osobní dopravy.

Základními principy IDOL jsou:

  • propojení dopravních systémů jednotlivých dopravních společností a stanovení společné přepravní nabídky, která respektuje pravidlo optimalizace dopravní obslužnosti, a která vychází z možnosti finančně zajistit poptávané služby objednateli dopravy;
  • sjednocení tarifních systémů a přepravních podmínek, odbavovacích a informačních systémů dopravců;
  • uspokojení maxima přepravních potřeb cestujících na území Libereckého kraje formou integrované dopravy při kontrolovaném a řízeném vynaložení přiměřených nákladů.
Radní města předložený materiál vzali na vědomí a doporučili starostovi Petru Tulpovi, aby Konvenci IDOL za město Jablonec nad Nisou podepsal.
Vytvořeno 29.8.2008 11:56:53 | přečteno 1999x | Petr Vitvar
load