Město se nechce stavět zády

Tisková zpráva 11. 01. 2008

Vyprazdňování kontejnerů a úklid kolem nich je stálý problém. Někteří občané poukazují na nepořádek na stanovištích kontejnerů s tím, že se společnost SKS nechová přesně dle podmínek smlouvy uzavřené s městem.

Občané tvrdí, že při svozu odpadků je vysypán pouze obsah kontejnerů a odpad položený mimo nádoby na stanovištích zůstane bez povšimnutí. „SKS odpovídá za směsný materiál v pytlích a kontejnerech, ne za ten velkoobjemový. Jeho uskladnění je povinností občana, který by jej měl vyvézt do sběrného dvora,“ říká ke stále opakovanému problému starosta Petr Tulpa a dodává, že odložené kusy nábytku, vybouraného koupelnového jádra, sanitárních předmětů, kufry oděvů a podobně nejsou tím druhem odpadu, který má SKS povinnost odvézt.

„Hodina provozu popelářského vozu je poměrně nákladná, proto tito pracovníci pouze vysypou obsah odpadních nádob a odjedou. Věci odložené na stanovištích kontejnerů pak přijedou sbírat s běžným nákladním autem druhý den,“ doplňuje hlavu města místostarosta Lukáš Pleticha.

K dané problematice se město rozhodně nechce stavět zády, nepřestane problémová místa uklízet a udržovat v pořádku. K tomu slouží i zelená linka (800 155 151), kam každý občan může bezplatně zavolat a upozornit na konkrétní případ. Podle našich zkušeností je pak velmi rychle zjednána náprava. Viníka je vždy velmi těžké najít, protože odložený odpad svého původního majitele neprozradí. Proto město apeluje na své občany, aby odkládali svůj odpad na místa k tomu určená a nesměsný materiál, nebezpečný odpad a suť odváželi do sběrného dvora.

Vytvořeno 21.1.2008 10:57:43 | přečteno 1990x | Petr Vitvar
load