Město rozdělovalo příspěvky

Tisková zpráva 28. 03. 2008

Zastupitelé včera schválili materiál o rozdělení státní podpory z programu regenerace městské památkové zóny a příspěvků z rozpočtu města.

Od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón získal Jablonec nad Nisou letošní kvótu ve výši 495 tis. korun na rekonstrukce památkových objektů v městské památkové zóně. Komise pro realizaci Programu regenerace MPZ schválila rozdělení státní dotace na obnovu portálukostela Dr.Farského a na rekonstrukci fasádního pláště objektu Liberecká 3/804 a dorovnání z městského rozpočtu pro oba objekty ve výši 345 500 korun.

Objekt

Státní podpora

Rozpočet města

Podíl vlastníka

Rozpočet celkem

portál kostela Dr. Farského

280.000,-

160.500,-

50.000,-

490.500,-

Liberecká 3/804

215.000,-

185.000,-

1.400.000,-

1.800.000,-

Celkem

495.000,-

345.500,-

1.450.000,-

2.290.500,-

120 tis. korun z vlastní pokladny město poskytne na zpracování aktualizace Programu regenerace MPZ, kterou je podmíněna výplata státní dotace. Dosavadní program zpracovaný v roce 2002 platil do loňského roku. V současné době je již známa zpracovatelská firma vzešlá z výběrové řízení, a tou je Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, Praha (Ing. arch. Šantavý).

Dalších 350 tisíc korun z městské pokladny je určenona větrací systém a temperaci kostela sv. Anny (celkový rozpočet cca 500 tis. Kč). Oddělení investiční výstavby předložilo technickou zprávu, z níž vyplývá, že vlhkost působí silně negativně na stav této památky. Na odstranění havarijního stavu střechy Městského divadla v Jablonci n.N. určila komise 300 tisíc korun z městského rozpočtu (celkový rozpočet cca 500 tis. Kč.

Schválen včera byl i příspěvek na dokončení III. etapy obnovy střešního pláště kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve výši 600 tis. Kč. Obnova kostela začala v roce 2003 a město přispělo 480 tisíci korunami. O rok později byla z městského rozpočtu vyčleněna částka 500 tis. na opravu obvodového pláště věže (celkový rozpočet 1.650 tis. Kč). V následujících letech pak na rekonstrukci kostela na Horním náměstí město přispělo 500 tisíci korunami (2005), 200 tisíci (2006), loni opět půl milionem. Letos by měla být dokončena III. etapa této náročné obnovy, přičemž rozpočet na celkové dokončení vnějšího pláště věže a rekonstrukci střechy činí cca 4 miliony Kč.

Posledním ze včera schválených příspěvků je rozdělení celkové částky 280 tisíc korun z rozpočtu města na rekonstrukce objektů v majetku fyzických a právnických osob. Sem je zahrnut dům v ulici Pod Baštou z konce 19. století, jenž je součástí rozptýlené zástavby ve svahu pod děkanským kostelem na Horním náměstí. Dalším je vila Friedricha Schmelovského v Opletalově ulici z let 1931 - 1932 podle projektu architekta Heinricha Lauterbacha, patřící k nejcennějším budovám v Jablonci nad Nisou. Příspěvek získá také městský dům v Máchově ulici z r.1870 či objekt v ulici U zeleného stromu, jenž je kulturní památkou postavenou koncem 19. století. Poslední dům z roku 1900 se nachází v ulici Klidná.
Vytvořeno 28.3.2008 13:20:40 | přečteno 2294x | Petr Vitvar
load