Město rozdělovalo příspěvky z rozpočtu

Tisková zpráva 26. 09. 2008

Finanční příspěvky pro tento rok byly rozdělovány vybraným subjektům z oblasti kultury, sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí RM.

Pro subjekty z oblasti kultury byla pro rok 2008 schválena částka 1 300 tis. Kč. Kulturní komise rozdělila 1 155 tis. Kč a ponechala si rezervu ve výši 145 tis. Kč. Protože folklorní soubor písní a tanců Nisanka neuskutečnil plánovanou družební cestu do Chorvatska, na kterou měl schválený finanční příspěvek, navýšila se rezerva o oněch 40 tis. Kč na celkových 185 tis. Kč. Tuto rezervu se komise rozhodla rozdělit následujícím způsobem:

  • o.s. Taneční klub Xtream - 3 tis. korun na pronájem sálu COS (Eurocentra).
  • o.s. PARALLEUS - 28 tis. korun na pronájem Městského divadla pro prezentaci výsledků „Setkání“ - mezinárodního mítinku tanečníků a choreografů z Německa, Polska, Slovenska, Nizozemí.
  • Hana Drbohlav, Taneční škola X-Dance - 30 tis. Kč na podporu účasti na Mistrovství světa v německých Brémách (10. - 15.6. 2008).
  • 303 FM, o.s. - 50 tis. Kč na podporu činnosti klubu WOKO.
  • Na obnovu kostýmů a krojů (nákup nových, šití - opravy, látky, taneční obuv, doplňky, apod.) určila komise po 19 tis. korunách folklorním souborům NISANKA a ŠAFRÁN a po 18 tis. korunách pro o.s. COUNTRYON a „Mažoretky - Jablonecká jablíčka“ (Unie rodičů ČR - Sdružení rodičů a přátel DDM VIKÝŘ).

Pro subjekty z oblasti sociální péče a zdravotnictví byla pro rok 2008 schválena částka 800 tis. Kč, z níž komise humanitní péče rozdělila 750 tis. Kč a ponechala si rezervu ve výši 50 000 Kč. Tu navrhla rozdělit:

  • Diakonie ČCE - středisko Jablonec nad Nisou - 30 tis. Kč na zajištění terénní pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené osoby.
  • DIANA - Sdružení rodičů a přátel postižených a handicapovaných dětí - 20 tis. korun na zajištění asistenční služby pro děti se zdravotním postižením (kombinovanými vadami) v ZŠ Liberecká 31 se speciálními třídami.

Pro subjekty z oblasti výchovy a vzdělávání byla pro rok 2008 schválena částka 250 tis. Kč a komise pro výchovu a vzdělávání rozdělila 205 tis. Kč a ponechala si rezervu ve výši 45 tis. Kč. Z té komise přidělila:

  • Svazu modelářů ČR - Klub lodních modelářů „ADMIRAL“ - 20 tis. korun na zajištění 14. Mistrovství světa kat. C - stolní, neplovoucí makety lodí a lodního zařízení
  • Střední škola řemesel a služeb, p.o. - 5 tis. Kč na podpora činnosti kroužku malování na hedvábí
Pro subjekty z oblasti sportu a tělovýchovy byla pro rok 2008 schválena částka 1 736 tis. Kč a komise pro sport a tělovýchovu rozdělila 1 571 tis. Kč a ponechala si rezervu ve výši 165 tis. Kč. Z rezervy se komise rozhodla pro mimořádný jednorázový příspěvek ve výši 55 tis. Kč pro Baseball club BLESK na regeneraci travnaté plochy hřiště u ZŠ Mozartova.
Vytvořeno 26.9.2008 13:06:26 | přečteno 2115x | Petr Vitvar
load