Město přispěje na jízdné seniorům

Tisková zpráva 09. 10. 2007

Poslední úprava ceny jednotlivého jízdného byla provedena k 1. říjnu 2004, od 1. ledna 2006 došlo ke zvýšení cen předplatného jízdného. Vstupní náklady na provozování MHD se neustále zvyšují neboť roste cena pohonných hmot, energií, pneumatik, náhradních dílů a v neposlední řadě i mezd. Zatím je pokrývá zvýšený příspěvek na dopravu ze strany Dopravního sdružení obcí Jablonecka.

Kromě zvyšujících se nákladů bude mít v roce 2008 vliv na ekonomiku provozu MHD chystaná změna daňového systému, která ovlivní celkové tržby. Vlivem zvýšení DPH z 5 % na 9 % při zachování současných cen budou tržby městské hromadné dopravy bez DPH při přibližně stejném počtu přepravených cestujících nižší o cca 1,4 mil. Kč.

Aby provoz MHD i nadále zůstal v požadované kvalitě včetně neustálého rozvoje, bylo v rámci jednání Dopravního sdružení obcí Jablonecka odsouhlaseno po několika letech zvýšit cenu jízdného. Pro veřejnost negativní zdražení je částečně kompenzováno změnou a zjednodušením struktury časových pásem, přičemž tato změna přinese pro část klientely MHD naopak zlevnění.

Rada města jednomyslně rozhodla, že zdražení se nedotkne seniorů do 70 let, ani občanů mezi 70 a 80 lety. Občané nad 80 let budou mít MHD nadále zdarma.

Vytvořeno 9.10.2007 10:06:02 | přečteno 2198x | Petr Vitvar
load