Město podpoří podnikatele snížením nájmu

18.02.2011 - Podnikatelé budou moci využít 15% slevu za pronájem nebytových prostor.

Už v roce 2009 schválili tehdejší radní snížení nájemného za pronájem nebytových prostor o 15% na jeden rok, po který nebude nájemné valorizováno. Tehdy o tuto možnost požádalo 13 podnikatelů. Rozhodnutí platilo od února 2010 a město touto slevou na nájemném přišlo o 500 112 korun. Podnikatelé budou moci tuto slevu využít znovu.

Letos v lednu požádala Okresní hospodářská komora v Jablonci o prodloužení platnosti sníženého nájemného o 15% na dobu dalšího roku za stejných podmínek a odůvodnila svou žádost tím, že situace malých a středních podnikatelů především v oblasti obchodu se nelepší a předpoklad zlepšení pro rok 2011 je nejistý.

Rada města Jablonec nad Nisou rozhodla, že nájemné bude sníženo těm právnickým a fyzickým osobám, které podají žádost a které podnikají v městských nebytových prostorách. O snížení nájemného až o 15% na dobu jednoho roku lze písemně požádat na majetkoprávním oddělení městském úřadu (Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 467 51). K žádosti je třeba doložit platnou nájemní smlouvu, daňové přiznání za rok 2009 a propočet rentability nebytového prostoru. Žádost s požadovanými listinami je nutné odevzdat nejdéle do 31.03.2011 s podmínkou, že žadatel nebude ke dni podání žádosti veden v evidenci dlužníků města Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 18.2.2011 13:27:21 | přečteno 2942x | Petr Vitvar
load