Město opět požádá o dotaci na terénního pracovníka

Tisková zpráva 23. 10. 2009

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci dotačního programu „Podpora terénní práce 2010“.

Program je určený na výdaje spojené se zajištěním a realizací specifických služeb poskytovaných obcí v sociálně vyloučených romských lokalitách / komunitách.

Dotace je poskytována na období od 1. 1. do 31. 12. 2010 a maximální možná výše, o kterou je možné požádat na jednoho terénního pracovníka, je 250.000 Kč. Město (žadatel) je povinno se zavázat ke splnění finanční spoluúčasti nejméně ve výši 30% z celkového rozpočtu projektu.

Jablonec má dvě sociálně vyloučené lokality, a to Zelené údolí a Ubytovnu pro rodiče s dětmi Za Plynárnou 13. Mezi další rizikové lokality patří ulice Revoluční a Dlouhá, Proseč nad Nisou, sídliště Na Vršku a ubytovna Maršovická č. p. 306. Terénní práci v sociálně vyloučené lokalitě Zelené údolí a v Ubytovně pro rodiče s dětmi - Za Plynárnou 13 bude zajišťovat jeden terénní pracovník na plný úvazek. V dalších jmenovaných lokalitách již nyní působí terénní pracovníci o. s. Naděje.

Zastupitelé schválili včera zapojení města do programu Rady vlády ČR: Podpora terénní práce 2010, s celkovými náklady 401.371,68 Kč, podání žádosti o účelovou dotaci ve výši 250.000 korun a finanční spoluúčast města rovnající se částce 151.372 Kč

Přehled o počtu terénních sociálních pracovníků a dotací v Jablonci n. N. v jednotlivých letech:

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

Počet TP

2

2

2

3

3

Výše dotace celkem

210.000,-

240.000,-

500.000,-

200.000,-

400.000,-

Vytvořeno 23.10.2009 12:48:15 | přečteno 2098x | Petr Vitvar
load