Město od dubna plátcem daně z přidané hodnoty

Tisková zpráva 13. 03. 2009

S účinností od 1. ledna 2009 vstoupila v platnost novela zákona o dani z přidané hodnoty. Hlavním důvodem provedených úprav je zajištění aplikace Směrnice rady Evropského společenství o společném systému DPH, se kterou je zákon o DPH harmonizován.

Novelou také dochází ke změnám ve stanovení obratu pro účely registrace a ve vymezení veřejnoprávních subjektů, tj. např. stát, kraje, obce, jejich organizační složky. Pokud tyto subjekty vykonávají ekonomickou činnost anebo činnosti vymezené v příloze č. 3 zákona o DPH a překročí-li za roční období obrat 1 mil. Kč za plnění podléhající režimu DPH, ať již zdanitelná nebo osvobozená, stávají se plátci DPH.

Pro město Jablonec nad Nisou novela zákona o DPH přinesla to, že se od 1. dubna 2009 stává čtvrtletním plátcem DPH. Tento fakt přináší nárůst administrativy spojený s režimem plátce DPH.

Radní celý materiál včera projednávali z toho důvodu, že k zavedení nového režimu k uplatňování DPH bylo nutné přijmout některá rozhodnutí týkající se zejména uzavřených nájemních smluv na pronájem garáží a pozemků za účelem parkování a dále nájemních smluv uzavřených s městskými organizacemi Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o., Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s. U těchto smluvních vztahů bude s platností od 1.4.2009 nájem zvýšen o DPH 19%. Obdobný režim bude od 1.4.2009 nastaven i u smluv na zřízení věcného břemene s tím rozdílem, že je nejprve nutné schválit Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou nový ceník.

Nová povinnost také znamená rozpočtovou změnu, a to ve výši sto tisíc korun, která bude určena na odvod daně z přidané hodnoty.
Vytvořeno 13.3.2009 13:18:15 | přečteno 2222x | Petr Vitvar
load