Město nepožaduje úhradu za žáky z dětského domova

29.04.2011 - Školský zákon upravuje povinnost obcí bez škol platit neinvestiční výdaje těm obcím, jež školu, do které děti chodí, zřizují. Poslední úprava školského zákona navíc změnila úhradu neinvestičních výdajů za žáky z dětských domovů a za děti navštěvující mateřskou školu poslední rok před nástupem do 1. třídy.

„Za rok 2010 bychom měli fakturovat neinvestiční výdaje za 152 žáky z cizích obcí a za 8 dětí z Dětského domova v Jablonci nad Nisou,“ vysvětluje místostarosta Petr Tulpa, mající resort školství na starosti. Neinvestiční výdaje tvoří například náklady na údržbu a opravy, materiál, služby či mzdy, na které neposkytuje finance krajský úřad.

Podle výše zmíněné změny zákona by za svých osm dětí zaplatil Dětský domov v Pasecké ulici městu 35.833 koruny. „Doporučili jsme zastupitelům úhradu za tyto žáky nepožadovat stejně jako v minulosti, což je jistá forma podpory zdejšího dětského domova od města,“ říká Zdena Květová, vedoucí oddělení školství jablonecké radnice.

Zastupitelé rozhodli, že město bude požadovat úhradu neinvestičních výdajů za rok 2010 za žáky, kteří navštěvují základní školy zřízené městem od obcí, v nichž mají žáci trvalý pobyt, v plné výši, avšak od těch z jabloneckého okresu maximálně 5000 korun za rok na jednoho žáka. Za žáky základní školy z dětského domova město úhradu požadovat nebude. A po dobu tří let, tedy za kalendářní roky 2010-2012, Jablonec nebude požadovat hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující jablonecké mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

Další informace

Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo jablonecké MŠ 17 dětí z 12 jiných obcí, přičemž devět z nich zřizuje vlastní školky, ale ve 12 případech se rodiče rozhodli umístit své dítě do jablonecké MŠ. Z tohoto důvodu nemůže Jablonec požadovat úhradu neinvestičních výdajů. Výjimku tvoří Dalešice, Frýdštejn a Jílové u Držkova, které nezřizují žádnou mateřskou školu. Tyto obce by měly hradit náklady celkem za 5 dětí.

Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje jablonecké MŠ 23 dětí ze 14 jiných obcí, přičemž 11 zřizuje vlastní školku, ale 20x rodiče využili svého práva umístit dítě do jiné MŠ. Výjimku tvoří Dalešice, Loužnice a Vlastiboř, které nezřizují mateřskou školu, proto by měly hradit výdaje za tři děti.

Vytvořeno 29.4.2011 12:52:20 | přečteno 3031x | Petr Vitvar
load