Město hospodaří dle schváleného plánu

Tisková zpráva 23. 11. 2009

Od ledna do září tohoto roku odpovídají celkové příjmy výši 797 344 tis. Kč a celkové výdaje 879 328 tis. Kč. Zastupitelé včera schválili plnění rozpočtu za třetí čtvrtletí roku 2009.

V porovnání s upraveným rozpočtem jsou rovnoměrně naplňovány příjmy a čerpány výdaje dle předem schváleného plánu. Jelikož během zmíněného období bylo vydáno více finančních prostředků, než bylo přijato, bylo nutno zapojit do hospodaření letošního roku prostředky let minulých a čerpat krátkodobý kontokorentní úvěr. Došlo i k výběru prostředků ze správy aktiv. Úvěry jsou spláceny dle splátkových kalendářů.

Zastupitelé projednali také zprávu o správě portfolia cenných papírů. Aktiva města Jablonce nad Nisou spravuje na základě uzavřené smlouvy společnost ATLANTIK Asset Management, investiční společnost, a.s. Ve třetím čtvrtletí roku 2009 akciové trhy opět pokračovaly v růstu. Za toto období posílily rovněž dluhopisy i komodity. V srpnu pokračoval přísun vesměs pozitivních ekonomických dat a k ochlazení optimismu došlo až na začátku září.

Struktura portfolia města byla k 30. září tvořena z více jak 71 % dluhopisovými instrumenty, z 23 % instrumenty peněžního trhu a něco přes 5 % jsou balancované investice. Stav portfolia ke stejnému datu představoval částku zhruba 40 milionů korun a jeho výnosnost se za tři čtvrtletí roku 2009 rovná výnosu více jak 500 tisíc korun, což činí v ročním procentním vyjádření +1,99 % p.a.

Vytvořeno 23.11.2009 16:52:51 | přečteno 2166x | Petr Vitvar
load