Maximální ceny hromadné přepravy od 1. července

Tisková zpráva 07. 05. 2009

Rada města vydala nařízení č. 1/2009 „O stanovení maximálních cen MHD města Jablonec nad Nisou“, jež nahradí od 1. července dosud platné nařízení 2/2008. Nově je do něj začleněna přeprava tramvajovou linkou č.11.

Nové nařízení, které nahradí od počátku července v současné době platné nařízení č.2/2008, vzniklo proto, že systém IDOL bude zaveden v jiném termínu, a to 1. července 2009 (původně měl být zaveden od 1. ledna tohoto roku). Nyní je navíc na doporučení Libereckého kraje a KORIDu stanovena cena za přepravu tramvajovou linkou číslo 11 v zóně Jablonec nad Nisou. Toto ustanovení je zcela nové a v nařízení se objevuje proto, že v rámci zavedení IDOLu vznikla zóna Jablonec nad Nisou, ve které je provozována tramvajová doprava. Pro cesty tramvají jsou vyhlášené papírové jízdní doklady s délkou platnosti 40 minut v ceně 16 Kč a 8 Kč (cena jízdného odpovídá cenám stanoveným DPML, a.s.).

Citace z nařízení č. 1/2009 „O stanovení maximálních cen MHD města Jablonce nad Nisou“

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného - nepřestupný tarif:

Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky

 • základní 14,- Kč
 • zlevněné 7,- Kč

2) Maximální ceny jednotlivého jízdného - přestupný tarif:

a) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky

 • základní 20,- Kč
 • zlevněné 10,- Kč

b) Cena pro jednodenní jízdenku platnou v síti MHD

/platí v den označení v označovacím strojku ve vozidle/

 • základní 38,- Kč
 • zlevněná 19,- Kč

3) Doplňkový prodej u řidiče MHD

Cena jízdenek uvedená v odstavci 1) a 2) se zvyšuje o příplatek 2,- Kč. Tento příplatek je již zahrnut v ceně vyznačené na jízdence.

Platba BČK (bezkontaktní čipovou kartou) pro jednotlivou jízdu

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného - přestupný tarif - jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky

 • základní 12,- Kč
 • zlevněné 6,- Kč

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky

 • základní 18,- Kč
 • zlevněné 9,- Kč

c) Cena pro jednodenní jízdenku platnou v síti MHD

 • základní 36,- Kč
 • zlevněná 18,- Kč

Maximální ceny předplatních papírových jízdních dokladů

Maximální ceny předplatních jízdních dokladů platných v síti MHD:

1) Základní jízdné

Občanská
 • - měsíční jízdenka 420,- Kč
 • - čtvrtletní jízdenka 1.130,- Kč
 • - půlroční jízdenka 2.150,- Kč
 • - roční jízdenka 4.060,- Kč
Pro organizace
 • - měsíční jízdenka přenosná 800,- Kč

2) Zlevněné jízdné

Žákovská - povinná školní docházka (6-15 let) - (platná po dobu školního roku)
 • - měsíční 190,- Kč
 • - roční 1.710,- Kč

Studentská - učiliště, střední a vysoké školy - (platná po dobu školního roku)

 • - měsíční 210,- Kč
 • - roční 1.890,- Kč

Žákovská a studentská (platná v době hlavních školních prázdnin)

 • - měsíční zlevněná jízdenka přenosná 210,- Kč

Maximální ceny předplatních jízdních dokladů nahraných na BČK

Maximální ceny předplatních jízdních dokladů platných v síti MHD:

1) Základní jízdné

Občanská
 • - třicetidenní jízdenka 420,- Kč
 • - čtvrtletní jízdenka 1.130,- Kč
 • - půlroční jízdenka 2.150,- Kč
 • - roční jízdenka 4.060,- Kč
Pro organizace
 • - třicetidenní jízdenka přenosná 800,- Kč

2) Zlevněné jízdné

Žákovská - povinná školní docházka (6-15 let) - (platná po dobu školního roku)
 • - třicetidenní 190,- Kč
 • - roční 1.710,- Kč

Studentská - učiliště, střední a vysoké školy - (platná po dobu školního roku)

 • - třicetidenní 210,- Kč
 • - roční 1.890,- Kč

Žákovská a studentská (platná v době hlavních školních prázdnin)

 • - třicetidenní zlevněná jízdenka přenosná 210,- Kč

Přeprava tramvajovou linkou č. 11

Pro cesty tramvají č. 11 v zóně Jablonec nad Nisou jsou platnými doklady všechny jednozónové doklady pro zónu Jablonec nad Nisou nahrané na BČK.

Pro tramvaj č. 545011 jsou vyhlášené následující papírové jízdenky:

 • - Jízdenka 40minutová základní 16,- Kč
 • - Jízdenka 40minutová zlevněná 8,- Kč
 • - Přeprava zavazadla ZDARMA

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují

 • - děti do 6 let
 • - představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní předpis
 • - držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce a psa.
Vytvořeno 7.5.2009 13:46:02 | přečteno 2704x | Petr Vitvar
load