Louka v Nové Pasířské už začne měnit podobu

Tisková zpráva 14. 05. 2010

Park v Nové Pasířské, obrázek se otevře v novém okněV lednu se sešli zástupci městského úřadu s obyvateli Nové Pasířské a okolí, aby diskutovali nad chystaným projektem revitalizace plochy v této lokalitě, jenž byl už v prosinci 2009 zařazen do žádosti o dotaci v rámci Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí -revitalizace veřejných prostranství. V dubnu byla dotace potvrzena, na začátku května proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které v nejbližších dnech začnou.

Na takzvané psí louce projdou úpravou zelené plochy mezi korytem Lužické Nisy, ulicí Vodní, Nová Pasířská a konečnou tramvaje, vzniknou nové pěší komunikace, nové povrchy a prostor parku včetně odvodnění. Celý areál bude bezbariérový díky snížení chodníkových obrubníků, zpevní se plocha pro příležitostné kulturní, společenské či sportovní akce. Cyklisté a in-line bruslaři budou moci využívat cyklostezku a lávku přes Lužickou Nisu.

Projekt počítá i s vybudováním veřejného osvětlení a s demolicí nepotřebných zpevněných ploch. Vykácí se náletové dřeviny, provedou zahradnické úpravy stromů i keřů a doplní se o nové, zatravní se nezpevněné plochy. Návštěvníci parku budou mít k dispozici větší počet laviček i další odpočinkové prvky a stojany na kola.

Po výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací, z nějž vzešla vítězně firma ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., z Valašského Meziříčí, se snížily celkové stavební náklady projektu na 11 184 000 korun.

Financování projektu

Financování Po výběru dodavatele 5/2010 Žádost 12/2009

Celkové výdaje

11.976.000 Kč

15.710.000 Kč

Nezpůsobilé výdaje

979.000 Kč

1.080.000 Kč

Způsobilé výdaje

10.997.000 Kč

14.630.000 Kč

Dotace z ERDF (EU) 85%

9.347.000 Kč

12.435.000 Kč

Vlastní spolufinancování

2.629.000 Kč

3.275.000 Kč

Realizace projektu: květen - srpen 2010

Loga IPRM - EU - MMR, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 14.5.2010 9:57:21 | přečteno 2590x | Petr Vitvar
load