Loňský model prázdninové péče se osvědčil

Tisková zpráva 23. 04. 2010

Stejně jako v loňském roce chce město Jablonec řešit prázdninový provoz mateřských škol i letos. To znamená formou příspěvku každému dítěti za jeden pobytový den u městem registrovaného poskytovatele služby.

„Nové právní subjekty, samostatné mateřské školy, přeruší svůj provoz v době letních prázdnin na dobu šesti týdnů, od 12. července do 22. srpna. Mateřská škola Uhelná 5 se svými sedmi odloučenými pracovišti přeruší provoz na celé dva měsíce s tím, že v červenci i srpnu otevře jednu náhradní mateřskou školu, do které budou moci docházet děti ze sedmi jejích odloučených pracovišť,“ říká místostarosta Petr Vobořil.

Radní na mimořádném zasedání včera schválili návrh prázdninového provozu v této podobě: Město poskytne každému dítěti, které v době hlavních prázdnin využije služby některého z registrovaných poskytovatelů, příspěvek ve výši 100 korun na jedno dítě a jeden pobytový den. Podmínkou je, že dítě bude docházet k poskytovateli služby, s nímž město uzavřelo smlouvu, nejméně na čtyři hodiny denně, že ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo některou z jabloneckých MŠ a jeho rodič doložil vyplněné potvrzení o docházce a bezdlužnosti vydané kmenovou MŠ.

„Dětí docházejících do náhradní prázdninové MŠ Uhelná se příspěvek města týkat nebude. Ale v případě, že rodič upřednostní před náhradní školkou registrovaného poskytovatele, samozřejmě příspěvek města získá,“ vysvětluje Vobořil.

Město vyhlásí opět výzvu pro registraci poskytovatelů, kteří splňují zákonná kritéria pro péči o předškolní děti. Zájemci podají přihlášku nejdéle do 24. května společně s živnostenským oprávněním, platným výpisem z rejstříku trestů ne starším tří měsíců. Předloží aktuální ceník na období červenec - srpen 2010 a cena za službu musí být vyšší než 100 korun za dítě a den.

S poskytovateli splňujícími podmínky registrace uzavře město smlouvu o zabezpečení dětí v období letních prázdnin. Registrovaní poskytovatelé poníží o finanční příspěvek města požadovanou úplatu od rodičů a nejpozději do 10. září vyfakturují městu částku odpovídající počtu dní a počtu docházejících dětí dle docházkového listu potvrzeného rodičem, který předloží včetně originálu potvrzení o docházce a bezdlužnosti za jednotlivé děti. Na základě těchto dokladů pak obdrží platbu od města nejpozději do 31. října 2010.

„V loňském roce bylo z celkové částky vyčleněné v rozpočtu města vyčerpáno jen 35 200 korun na úhradu těchto služeb, a tak byl zůstatek 324 600 korun převeden do kalendářního roku 2010,“ konstatuje místostarosta Vobořil.

Vytvořeno 23.4.2010 9:37:00 | přečteno 2699x | Petr Vitvar
load