Kvóta pro Program obnovy kulturních památek

04. 02. 2009

V rámci Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností lze získat od Ministerstva kultury finanční prostředky na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro letošní rok stanovilo Ministerstvo kultury ČR na tento program kvótu ve výši 549 tis. Kč pro celé území okresu Jablonec nad Nisou.

Žádost o finanční příspěvky z tohoto programu je možné podávat prostřednictvím Městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Termín podání žádosti na Městský úřad Jablonec nad Nisou, úřad územního plánování, památková péče je stanoven do 28.2.2009, podání žádosti včetně všech požadovaných dokladů na Ministerstvo kultury ČR: do 31.3.2009.

Další informace

Vytvořeno 4.2.2009 14:50:52 | přečteno 2178x | Petr Vitvar
load