Konkurz na projekty

Tisková zpráva 19. 12. 2007

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo vyhlášení konkurzu na projekty z oblasti prevence sociálně patologických jevů a kriminality mládeže v Jablonci nad Nisou. Tímto krokem chce humanitní odbor podpořit aktivity v oblasti primární prevence.

Podporovat je třeba preventivní programy zaměřené na určité cílové skupiny i ty, které se snaží hledat způsoby, jak předcházet vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů. Ale i programy, metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti včetně možnosti rozvíjení nadání a zájmů, tedy kulturní, vzdělávací, pohybové, sportovní a další volnočasové aktivity.

Konkurz na projekty byl připraven ve spolupráci s Libereckým krajem, který jej bude také finančně podporovat. Prevence musí být zaměřena především na dospívající mládež.

Z rozpočtu města je vyčleněna celková částka 2 miliony korun, která je určena na příspěvky vybraným žadatelům na realizaci projektů, ale na jejich poskytnutí není právní nárok. Žádat mohou právnické a fyzické osoby registrované na území České republiky a přímo působící v Jablonci nad Nisou.

Jednotlivé projekty budou posuzovány podle několika kritérií, například dle závažnosti řešeného problém či přínosu pro cílovou skupinu. Nepodstatný není ani rozpočet projektu, efektivita a úspora nákladů nebo zkušenosti a profesionální předpoklady žadatele.

Žadatelé mohou předkládat své projekty už od dnešního dne až do 10. ledna příštího roku na Městský úřad Jablonec nad Nisou. Zastupitelstvo města stanoví vítěze konkurzu i výši udělené finanční částky na jednotlivý projekt dne 31. 1. 2008. Termín realizace projektů je v době mezi 1. březnem a 31. prosincem 2008.

Další informace

Vytvořeno 19.12.2007 21:27:57 | přečteno 3384x | Petr Vitvar
load