Konkrétní projekt s rozpočtem v prosinci

Tisková zpráva 23. 10. 2009

Jablonečtí zastupitelé včera znovu jednali o zařízení typu jeslí. Na svém zářijovém zasedání schválili záměr zřídit zařízení typu jeslí při Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. Tentokrát se mluvilo o konkrétním typu a zřizovateli, o nákladech, provozu a financování výstavby objektu i jeho provozu.

Jako finančně nejpřijatelnější se jeví varianta výstavby sloučeného zařízení s jednou třídou jeslí (kapacita 15 - 18 dětí) a jednou třídou mateřské školy (20 - 24 dětí). Z pohledu zřizovatelských funkcí je sloučené zařízení komplikovanější, neboť spojuje dvě legislativně zcela odlišné součásti, školu (MŠ) a zdravotnické zařízení (jesle). Nabízí se tři možná řešení pro jeho zastřešení.

Zřizovatelem může být město, které má už bohaté zkušenosti se zřizováním mateřských škol, avšak pro odborné řízení jeslí žádné oddělení nemá. Zřizovatelem může být nemocnice, jež jako zdravotnické zařízení má možnost provozovat samotné jesle v rámci hlavní činnosti, se zřízením mateřské školy by však nastaly komplikace.

Třetí variantou je proto rozdělit zřizovatelské funkce mezi město a nemocnici. Toto řešení by umožnilo využít nejvýhodnější formu financování sloučeného zařízení a garantovalo by zároveň odborné řízení obou součástí.Oddělení mateřské školy by tak bylo provozováno jako odloučené pracoviště některé ze současných MŠ a jesle jako zdravotnické zařízení nemocnice.

V současné době jedná místostarosta Petr Vobořil s projektantem o nákladech na vybudování nového objektu. „Nemůžeme si dovolit nadstandardní zařízení. Dobrou alternativou se nám jeví kontejnerová stavba, kterou použili v Rychnově. V tomto případě se náklady pohybovaly kolem pěti milionů korun,“ říká místostarosta Vobořil a dodává, že je třeba připočítat ještě náklady na demolici současné budovy bývalé laboratoře a vybudování nových sítí.

Před zahájením provozu je také nutné kalkulovat s částkou 800.000 Kč na vybavení celého zařízení, 300.000 by bylo vyčleněno na MŠ, 500.000 Kč na jesle, jež mají specifické požadavky na zařízení, jako jsou například pevné postýlky.

Konkretizovaný návrh společně s rozpočtem má místostarosta Petr Vobořil předložit na prosincové jednání zastupitelstva.

Vytvořeno 23.10.2009 12:59:18 | přečteno 2148x | Petr Vitvar
load