Koncepce prevence kriminality je úspěšně naplněna

27.01.2012 - V letech 2009 až 2011 byla zajištěna stabilita a ucelenost prevence kriminality na území města především proto, že Koncepce obsahovala reálné cíle vycházející z důsledné analýzy situace. Ve srovnání let 2008 až 2011, na které byla Koncepce prevence kriminality města Jablonec nad Nisou vypracována, došlo k mírnému poklesu trestné činnosti na území města.

Město Jablonec nad Nisou se zapojilo do městské úrovně prevence kriminality vyhlášené Ministerstvem vnitra pro 49 měst s více jak 25 tisíci obyvateli. Spolu s Ministerstvem vnitra (odbor prevence kriminality) a Krajským úřadem Libereckého kraje (oddělení krizového řízení) nastolilo zásady vzájemné komunikace a trvale vyčleňuje nezbytné finanční prostředky k plnění úkolů nejen v oblasti opatření prevence kriminality. Celkové finanční náklady na prevenci kriminality v letech 2009 – 2011 dosahují cca 3,2 miliony korun, z rozpočtu města bylo pro tyto účely čerpáno necelých 1,2 milionu korun a dotace Ministerstva vnitra ze státního rozpočtu činila necelých 1,8 milionu korun.

V rámci prevence pouliční kriminality organizovalo oddělení krizového řízení městského úřadu ve spolupráci s městskou policií přednášky a besedy, které navštívilo více než 800 seniorů. Lidem starším 75 let byl určen projekt Stáří bez rizika dotovaný Ministerstvem vnitra.

V uplynulých letech došlo k modernizaci a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na celkem 31 kamerových bodů s různými druhy kamer a moderním záznamovým zařízením. Modernizace a rozšíření MKDS bylo dotováno z evropských fondů a jeden prostřednictvím Ministerstva vnitra ze státního rozpočtu.

V rámci prevence sociálně patologických jevů byl v Jablonci, jako jednom z mála měst v ČR, v roce 2011 spuštěn ostrý provoz projektu Systému včasné intervence. Jde o informační systém, do kterého jsou zapojeny subjekty z oblasti péče o ohrožené děti a mládež.

Celkem 82 dětí se zúčastnilo 4 turnusů příměstských a pobytových táborů organizovaných městem, městskou policií a neziskovými organizacemi. Přednášek a besed k problematice bezpečného chování, právního vědomí a úloze policejních složek se zúčastnilo 3,5 tisíce dětí ze školek i základních a středních škol.

V oblasti dopravy došlo v uplynulých třech letech ke zřízení tří nasvícených přechodů pro chodce. Pro hlídky Policie ČR a Městské policie Jablonec nad Nisou bylo zřízeno či upraveno celkem 5 odstavných stanovišť na hlavních přístupových komunikacích. Proběhly také ve spolupráci s Městskou policií Jablonec nad Nisou přednáškové akce pro děti a veřejnost – bezpečný přechod a Kdo má pod čepicí, může na silnici. Akcí na Dětském dopravním hřišti se zúčastnilo celkem 13 a půl tisíce osob. 

Vytvořeno 30.1.2012 10:20:55 | přečteno 2091x | Petr Vitvar
Štítky: městská policie
 
load