Koncepce dává možnost čerpat finance ze státního rozpočtu

Tisková zpráva 26. 09. 2008

Koncepci prevence kriminality pro období 2009 - 2011 představili zástupcům města její tvůrci, preventistka kriminality Irena Svobodová a vedoucí oddělení krizového řízení Jiří Vaníček.

Ministerstvo vnitra ČR stanovilo jako součást bezpečnostní politiky státu preventivní politiku, na které se podílí široké spektrum veřejných institucí i soukromých subjektů. Prevence je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Vláda ČR proto přijímá střednědobé strategické materiály, mezi které řadí i Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011. V ní jsou stanovené specifické cíle a cílové skupiny obyvatel, jimž bude věnována zvýšená pozornost.

Systém prevence kriminality je členěn do tří úrovní - republikové, krajské a městské. Město Jablonec nad Nisou bylo začleněno do městské úrovně, kterou tvoří města s počtem obyvatel nad 25 tisíc. Ta budou mít možnost čerpat finanční prostředky ze státního rozpočtu po dobu platnosti strategie prevence kriminality, a to při splnění těchto základních podmínek:

  • Koncepce prevence kriminality Jablonce nad Nisou na léta 2009 až 2011 je zpracovaná v souladu se strategií.
  • Obsah a cíle koncepce jsou při zohlednění podmínek Jablonce n.N. v souladu s hlavními cíli, principy a postupy strategie.

Dokumenty ke stažení:

Vytvořeno 26.9.2008 13:11:02 | přečteno 1974x | Petr Vitvar
load