Komunitní plánování sociálních služeb

Tisková zpráva 25. 01. 2008

Město Jablonec nad Nisou pořádá 6. února od 15 hodin ve velkém sále Spolkového domu v ulici E. Floriánové ustavující pracovní schůzku pro všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, kteří budou mít zájem účastnit se procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Jde o metodu, ve které se podílejí na řešení a plánování sociálních služeb všichni tři aktéři: uživatelé, tedy ti, kdo sociální služby užívají, poskytovatelé - ti, kdo služby nabízí a poskytují - a zadavatelé. Těmi jsou myšleny zejména obec či kraj odpovědné za zajištění sociálních služeb na příslušném území a zároveň garanti realizace výstupů komunitního plánování.

Podstata metody spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma týká - ve spolupráci komunity. Cílem komunitního plánování sociálních služeb je vytvořit vhodné podmínky pro poskytování služeb, o něž mají lidé zájem a které potřebují.

Od loňského roku až do letošního 16. ledna probíhal v Jablonci vzdělávací program pro účastníky komunitního plánování, jenž organizovalo občanské sdružení Cepros. Dalším krokem v procesu komunitního plánování je vznik odborných pracovních skupin, které se budou podílet na tvorbě samotného plánu. Stanoveny jsou čtyři podle jednotlivých oblastí - pro seniory, zdravotně znevýhodněné, ohrožené sociálním vyloučením a pro rodinu, mládež a děti.

Na tomto prvním setkání ve Spolkovém domě se přítomní budou moci přihlásit k práci v jednotlivých pracovních skupinách, seznámit se s novou koordinátorkou komunitního plánování městského úřadu Pavlou Chalupovou, domluvit si harmonogram příštích schůzek a předat si důležité informace.
Vytvořeno 25.1.2008 10:38:48 | přečteno 2766x | Petr Vitvar
load