Komunitní plánování pokračuje v novém roce

Tisková zpráva 23. 01. 2009

S koncem loňského roku rozhodně neusnulo komunitní plánování v Jablonci. V současné době se aktualizuje Katalog poskytovatelů sociálních služeb a jednotlivé pracovní skupiny opět zahájily svou práci.

Aktualizovaný katalog ještě čeká na schválení rozpočtu pro tento rok. Jestliže se tak příští týden stane, bude katalog dán k vytištění a kromě internetových městských stránek tak bude k dispozici také v informačním středisku.

„Pracovní skupiny se sešly všechny minulý týden a sestavily tzv. Akční plán pro rok 2009. Ten obsahuje vybrané části z komunitního plánu, které jsou pro tento rok prioritní, “ řekla manažerka pro komunitní plánování Pavla Chalupová. Nový akční plán nejprve schválí řídící skupina komunitního plánování a poté bude předložen k projednání městským zastupitelům. „Za zmínku určitě stojí fakt, že všechny pracovní skupiny se shodly na výběru priorit velmi rychle a že došlo i ke shodám mezi skupinami - například v pracovní skupině pro osoby zdravotně znevýhodněné jsou stejné priority jako ve skupině pro seniory,“ konstatuje Chalupová, podle jejíchž slov je takovými společnými prioritami osobní asistence a pečovatelská služba. „Je tedy zřejmé, že tyto sociální služby jsou nezbytné pro naše občany,“ dodává.

Protože komunitní plánování a příprava jeho realizace je pro všechny v Jablonci zcela novou zkušeností, rozhodli se všichni zúčastnění, že po půlroce zhodnotí svou dosavadní práci a vytvoří Akční plán už pro rok 2010. „To proto, abychom na jeho realizaci mohli pracovat již od ledna 2010,“ vysvětluje Pavla Chalupová.
Vytvořeno 23.1.2009 13:16:37 | přečteno 1998x | Petr Vitvar
load