Kompenzace za ztížené podmínky

Tisková zpráva 20. 06. 2008

Problematiku daně z nemovitostí upravuje stejnojmenný zákon, jehož paragrafem 6 se řídí i výše koeficientů, odvozených od počtu obyvatel v obci, kterými se násobí základní sazba daně. Pro Jablonec nad Nisou je tento koeficient 2,5.

Podle dalších právních předpisů jej může obec zvýšit prostřednictvím obecně závazné vyhlášky o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie pro jednotlivé části obce. Dále pak může obec stanovit stejným způsobem koeficient 1,5, jímž se násobí základní či zvýšená sazba daně u jednotlivých, přesně právně definovaných druhů staveb a samostatných nebytových prostorů.

Novelou zákona účinnou od 1. ledna tohoto roku je však obci dána ještě možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Jím se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a byty popř. jejich soubory. A právě touto poslední možností se včera zabývali na svém jednání zastupitelé. Zvažovali tři varianty - stanovit koeficient 2 a získat tak dvojnásobný výnos z daní. Nebo zachovat dosavadní stav či podle třetí varianty zvýšit koeficient pro Mšeno o jednu kategorii na 3,5.

Většina zastupitelů včetně starosty Tulpy se však přiklonila k variantě druhé a zastupitelka Soňa Paukrtová navíc podala protinávrh snížit koeficient obyvatelům Horní Proseče o tři kategorie na 1,4 a tím jim kompenzovat ztížené podmínky po dobu výstavby. Jelikož v případě obyvatel lokality Dolina není toto řešení možné, je nutné přemýšlet o jiném druhu úlevy, shodli se zastupitelé.

Vytvořeno 20.6.2008 10:02:47 | přečteno 2373x | Petr Vitvar
load