Komise rozdělovaly příspěvky

Tisková zpráva 25. 04. 2008

Zastupitelé schválili poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí v celkové výši 4 156 000 korun.

Pro příspěvky z oblasti sociální péče a zdravotnictví byla schválena částka 800 000 Kč, ze které komise humanitní péče rozdělila 750 000,- Kč. Z částky 250 000 korun si komise pro výchovu a vzdělávání ponechala rezervu ve výši 45 000,- Kč. Rezervu ve výši 145 000 korun si z celkového 1 155 000 ponechala komise kulturní.

Komise pro sport a tělovýchovu rozdělila 1 571 000 z celkové částky 1 736 000 korun. Finanční příspěvky jednotlivým žadatelům byly rozdělovány podle jednotného klíče, a to: členská základna - celkový počet členů + mládežnická základna, specifikace sportovní činnosti.

Pro subjekty z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů byla schválena částka 70 000 Kč, kterou komise rozdělila beze zbytku.
Vytvořeno 25.4.2008 12:49:53 | přečteno 2186x | Petr Vitvar
load