Komise rozdělovaly příspěvky na činnost

Tisková zpráva 10. 04. 2009

Radním včera byla předložena zpráva o rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu pro rok 2009 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí. Radní doporučují následující rozdělení příspěvků městskému zastupitelstvu ke schválení.

V lednu zastupitelé schválili částku 4 630 000 korun určenou na příspěvky pro jednotlivé oblasti.

Oblast sociální péče a zdravotnictví získala 880 000 korun a jejím rozdělením se zabývala Komise humanitní péče. Ta navrhla rozdělit 712 500 Kč a ponechala si rezervu ve výši 167 500 Kč. Rozhodla se neřešit dvě žádosti podané po termínu a u jedné navrhla zvážit podporu z jiných zdrojů.

Komise pro výchovu a vzdělávání měla k dispozici 300 000 Kč, z nichž rozdělila 247 000 Kč a ponechala si rezervu 53 000 Kč. Doporučila, aby žádost občanského sdružení Montessori na nákup speciálních výukových pomůcek pro alternativní vzdělávací program, nebyla finančně podpořena z prostředků vyčleněných pro komisi, ale systémově hrazena přímo z rozpočtu organizace. Proto komise navrhla navýšit rozpočet ZŠ 5. května v maximální výši 80 000 Kč z finanční rezervy města. Ještě před jednáním rady však byl rozpočet ZŠ 5.května na nákup speciálních výukových pomůcek pro alternativní vzdělávací program „Montessori“ navýšen o 50 000 Kč.

Komise kulturní hospodařila s částkou 1 480 000 korun, z níž rozdělila 1 280 000 korun a ponechala si dvousettisícovou rezervu. Komise doporučila radním podporovat činnost Spolku přátel města Jablonec nad Nisou v rámci rozpočtu tak, aby spolek mohl realizovat dlouhodobé záměry (např. oprava historické tramvaje, mapování historie města, osvětová činnost, apod.). U žádosti Klubu Woko je podmínkou poskytnutí finančního příspěvku plnohodnotné povolení činnosti klubu v průběhu roku 2009.

Pro subjekty z oblasti sportu a tělovýchovy byl schválen 1 710 000 korun a Komise pro sport a tělovýchovu rozdělila 1 627 000 korun a ponechala si rezervu ve výši 83 000 Kč. Finanční příspěvky jednotlivým žadatelům byly rozdělovány podle jednotného klíče takto: členská základna - celkový počet členů + mládežnická základna, specifikace sportovní činnosti.

Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů měla k dispozici 260 000 korun, ze kterých si ponechala rezervu ve výši 15 000 Kč. Žádost Sport bez předsudků - Zaviko International, s.r.o., Beroun navrhla podpořit nepeněžní formou, konkrétně bezplatným pronájmem sportovišť na stadionu Střelnice.

V několika případech komise navrhly poskytnutí stoprocentního příspěvku, protože požadovaná částka byla poměrně nízká a subjekt ji nijak nenadhodnotil.
Vytvořeno 10.4.2009 14:18:08 | přečteno 2618x | Petr Vitvar
load