Kokonínští poslali rozhodnutí zastupitelstva k soudu

09.01.2012 – Rada města na svém prvním letošním zasedání 5. ledna byla seznámena s informací, že přípravný výbor v Kokoníně zásadně nesouhlasí s rozhodnutím zastupitelstva z 15. 12. 2011 o referendu v Kokoníně a podal ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec žádost o rozhodnutí ve věci konání referenda v Kokoníně se dvěma otázkami...

  1. Souhlasíte s výstavbou čističky odpadních vod v intravilánu místní části Jablonce nad Nisou - Kokonín, na pozemcích p.č. 106 a p.č. 309/š v k.ú. Kokonín?
  2. Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?

Navrhovaný termín referenda předložený soudu je pátek 20. dubna 2012 v době od 8 do 21 hodin.

Kokonínské referendum je tedy teď v rukách soudu.

Představitelé města Jablonec nad Nisou jsou přesvědčeni o správnosti svého postupu ve věci návrhu na konání referenda o oddělení místní části Kokonín dne 19. února 2012, který 14. prosince 2011 jednohlasně odhlasovalo Zastupitelstvo města. Městský úřad Jablonec nad Nisou po převzetí návrhu na uspořádání referenda v Kokoníně 24. listopadu 2011 upozornil pana Josefa Šikolu, zmocněnce přípravného výboru na nemožnost pořádání referenda s otázkami o stavbě čistírny odpadních vod (ČOV) a oddělení místní části Kokonín najednou. V části obce se totiž může podle zákona o referendu konat pouze referendum o oddělení dotčené části obce. Pokud by se mělo konat referendum o umístění ČOV, muselo by ze zákona být podloženo podpisy 10 % oprávněných osob z celého Jablonce nad Nisou. Pro odsouhlasení návrhu na konání referenda o oddělení stačilo dodat podpisy 10% oprávněných osob z místní části Kokonín, což se stalo a návrh na referendum o oddělení Kokonína, zastupitelstvo odsouhlasilo. O uspořádání referenda v Kokoníně na téma postoje občanů ke stavbě ČOV zastupitelstvo dále nejednalo, jelikož návrh nesplňoval zákonem daná kritéria – neobsahoval dostatečný počet podpisů osob.

Je pravdou, že přípravný výbor původně navrhoval termín konání referenda obecně v měsíci dubnu 2012. Zastupitelstvo odsouhlasilo termín konání referenda na 19. února 2012 a to nejen proto, aby se celá záležitost příliš neprotahovala, ale zejména z toho důvodu, že v případě rozhodnutí o oddělení je návrh třeba velmi dobře připravit (dělení majetku, závazků atd.) a předložit krajskému úřadu do konce měsíce června. Termín 19. února 2012 byl konzultován s panem Josefem Šikolou, který jej nijak nepřipomínkoval ani na jednání zastupitelstva. Proto je dnes poněkud překvapivé, že přípravný výbor u soudu požaduje vyhlášení referenda na 20. dubna 2012.

"Přestože to považujeme za nešťastné a pro obě strany nevýhodné, respektujeme právo Kokonínských na uspořádání referenda o odtržení a vzniku samostatné obce Kokonín. Proto jsme zastupitelstvu předložili návrh na konání referenda o oddělení,“ řekl starosta Petr Beitl. „Dle zákona o obcích, který je pro nás skutečně závazný, o čistírně odpadních vod jen v Kokoníně prostě hlasovat nelze. Naopak v případě, že bychom požadavku přípravného výboru vyhověli, výsledek případného referenda by mohl kdokoli zpochybnit a napadnout. Ačkoli je Kokonín geograficky stranou, je třeba si uvědomit, že je součástí města Jablonec.“ dodal.

Krajský soud by měl ve věci kokonínského referenda rozhodnout do konce měsíce ledna 2012; podání návrhu k soudu nemá odkladný účinek a přípravy ke konání referenda jsou tak i nadále v plném proudu.

Vytvořeno 9.1.2012 15:49:02 | přečteno 2360x | Petr Vitvar
load