Kauza Musilových je u konce

27.01.2012 - Musilovi za svůj dům v ul. 5. května dostanou budovu ve Skřivánčí ulici včetně přilehlých pozemků, bude jim uhrazena částka 6 milionů korun a město na své náklady a svůj účet provede přestěhovaní vybavení z  domu v ul. 5. května. Po jedenácti letech a dlouhé řadě bezvýsledných jednání se tak městu podařilo dospět s Musilovými k dohodě o společném postupu ve věci soudního řízení. Dohodu  jednomyslně schválilo zastupitelstvo 27. ledna 2012.

Od roku 2001 trvala jednání o vyvlastnění domu v ul. 5. května č.p. 690/9, který patří Marcele a Zdeňkovi Musilovým. Město vykupovalo nemovitosti přiléhající k tehdejší ulici 5. května za účelem jejich demolice tak, aby nebránily rozšiřování stávající komunikace. V rámci výkupu nedošlo k dohodě s manželi Musilovými a po dlouhé řadě bezvýsledných jednání se městu konečně podařilo dosáhnout dohody až teď.

„Doufám, že to znamená konec mnohaleté kauzy a začátek nové éry budování Bulváru a Lidické,“ se spokojeným úsměvem poznamenal starosta Beitl. Uspokojení neskrývali ani ostatní zastupitelé. „Milošovi Velemu a všem zúčastněným bych rád zatleskal,“ přihlásil se zastupitel Radoslav Topol a zatleskal do mikrofonu.

Fakta a časový průběh

 • Březen 2003 – Musilovi podali u Okresního soudu v Jablonci žalobu, v níž namítají, že nebyly splněny podmínky ani důvody vyvlastnění.
 • Srpen 2003 – Musilovi požádali Okresní soud v Jablonci o vydání částky 4.169.770 korun ze soudní úschovy (hodnota nemovitosti dle soudního odhadu) a soud rozhodl o jejím vydání 11. 8. Proti tomuto usnesení se město odvolalo s odůvodněním, že vydání předmětu úschovy Musilovým by za dané situace bylo v rozporu s dobrými mravy, protože město Jablonec s ohledem na odklad vykonatelnosti správního rozhodnutí nemůže předmětné nemovitosti užívat, kdežto Musilovi je užívají, odmítají důvody i rozsah vyvlastnění a po vydání předmětu úschovy by užívali i peněžní náhradu za vyvlastnění. Návrh vzali Musilovi zpět.
 • Září 2003 – Schůzka účastníků sporu a jejich právních zástupců u tehdejšího starosty Jiřího Čeřovského. K dohodě nedospěli kvůli zcela nereálným požadavkům žalobců.
 • Listopad 2003 – Okresní soud v Jablonci rozhodl ve věci vyvlastnění zamítnutím žaloby Marcely a Zdeňka Musilových.
 • Leden 2004 – Žalobci podali proti tomuto rozsudku jabloneckého soudu odvolání k liberecké pobočce krajského soudu.
 • Srpen 2004 – První jednání odvolacího soudu - Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec. Po poradě odvolací soud sdělil účastníkům, že své rozhodnutí vyhlásí 6. 9. 2004. Nestalo se tak, odvolací soud jednání odročil na neurčito s tím, že věc předloží Zvláštnímu senátu složenému ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří soudců Nejvyššího správního soudu. Tento Zvláštní senát rozhoduje na neveřejném jednání o tom, zda daná věc přísluší obecným nebo správním soudům. Dne 15. 9. 2004 podala liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem návrh Zvláštnímu senátu v Brně.
 • Červen 2006 – Zvláštní senát vydal usnesení, kterým návrh odmítl s odůvodněním, že odvolací soud není oprávněn takový návrh podat. Současně vyjádřil závazný právní názor, dle něhož musí odvolací soud v Liberci zrušit nejprve rozsudek jabloneckého okresního soudu z listopadu 2003 a zavázat ho k podání návrhu Zvláštnímu senátu v Brně.
 • Září 2006 – Liberecký krajský soud zrušil rozsudek soudu v Jablonci a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
 • Prosinec 2006 – Jablonecký soud podal návrh ke Zvláštnímu senátu v Brně, aby rozhodl o příslušnosti soudu.
 • Červen 2007 – Brněnský senát rozhodl o příslušnosti soudu tak, že ve věci žaloby proti rozhodnutí správního orgánu o vyvlastnění nemovitosti je příslušný soud v občanském řízení (obecný soud). Dále vyjádřil závazný právní názor s ohledem na aplikaci nového zákona o vyvlastnění, účinného od 1. ledna 2007, že k řízení v této věci je v prvním stupni příslušný krajský soud, tedy jeho pobočka v Liberci.
 • Březen 2009 – Konalo se 2. zasedání krajského soudu v této věci, kde Musilovi uplatňují pro vyvlastnění dvě námitky 1) nesplnění zákonné podmínky k vyvlastnění, tj. nedostatek činnosti směřující k vyřešení věci dohodou, 2) náhrada za vyvlastnění neodpovídá obvyklé tržní ceně předmětných nemovitostí.
 • Duben 2009 – Paní Musilová na jednání u krajského soudu prohlásila, že neakceptuje kupní cenu 8 milionů bez dalších podmínek (bytové náhrady). Akceptovala by pouze směnu nemovitosti v Lidické ulici s doplatkem. Jednání soudu bylo odloženo na neurčito za účelem vypracování znaleckého posudku ke stanovení obvyklé ceny předmětných nemovitostí. K vypracování tohoto posudku byl v červnu 2009 soudem stanoven znalec Oldřich Dědeček.
 • Prosinec 2009 – Znalec určil obvyklou cenu předmětných nemovitostí ve výši 5,3 mil. Kč. K tomuto posudku vznesli Musilovi v únoru 2010 námitky
 • Květen 2010 – Soudu byl doručen doplňující znalecký posudek, ve kterém znalec námitky Musilových odmítl a na základě průzkumu trhu uvedl, že současná cena je 4.381.000 Kč. Musilovi opět podávají námitky.
 • Únor, květen 2011 – Jednání s p. Musilovou u místostarosty Miloše Veleho s cílem smírného řešení celé věci. Při těchto jednáních byly Musilovým nabídnuty nemovitosti ke směně.
 • Květen 2011 – Obě strany informovaly soud na dalším jednání krajského soudu o jednáních k uzavření dohody
 • Červen 2011 – Na jednání p. Musilové a místostarosty Veleho dochází k alternativní dohodě. U krajského soudu pak Musilovi vyčíslili náklady na stěhování ve výši 21.804 Kč. Jednání soudu bylo odročeno s tím, že je možné, že dojde k dohodě obou stran.
 • Leden 2012 – Došlo k dohodě.

Další informace

Vytvořeno 27.1.2012 14:11:48 | přečteno 3028x | Petr Vitvar
load