Kácí se stromy ve špatném zdravotním stavu

Tisková zpráva 04.10.2010

Několik více či méně vzrostlých stromů na území města je třeba pokácet ještě během letošního podzimu. Důvodem je bezpečnost. Současně oddělení životního prostředí také zažádalo o dotaci na výsadbu nové zeleně.

Skácen bude například statný javor v ulici Polní rostoucí v blízkosti panelových domů („abeceda“). „Na patě kmene se již několik let objevují plodnice dřevokazné houby, která způsobuje hnilobu kmene i kořenů a dochází tak k narušení stability stromu. Může hrozit jeho vyvrácení či zlomení. V této frekventované lokalitě by tak mohlo dojít k ohrožení zdraví občanů či značným škodám na majetku,“ vysvětluje důvod kácení Štěpánka Gaislerová spravující v oddělení životního prostředí veřejnou zeleň.

Ze stejných, tedy bezpečnostních důvodů musí být odstraněny čtyři břízy rostoucí u zděného domku na hřišti v ulici Zlatá. „Jedná se o mohutné stromy, které byly částečně poškozeny sněhovou kalamitou v říjnu loňského roku. Při odstraňování následků této pohromy jsme zjistili saprofytické houby rostoucí na mrtvých kořenech stromů. Rovněž jsou patrná velká poranění na kmenech bříz, ke kterým zřejmě došlo v minulosti při stavbě uvedeného domku, stejně jako k poškození kořenů. Necitlivé zásahy při stavební činnosti jsou velmi často příčinou odumírání dřevin a důvodem k jejich odstranění,“ říká Gaislerová.

Na základě květnových tahových zkoušek oddělení životního prostředí rozhodlo odstranit i vzrostlou lípu v parku mezi ulicemi Horská a Raisova a dále červenolistý buk v zahradě u ZŠ Pivovarská. „Ani jeden ze stromů podle měření nesplňuje požadavky na bezpečnost a mohly by se vyvrátit či zlomit. Příčinou velmi zhoršeného zdravotního stavu u buku je zřejmě výstavba školní jídelny stojící v těsné blízkosti dřeviny. Poškození kořenů při stavební činnosti opět vedlo ke zničení stromu,“ objasňuje správkyně veřejné zeleně a dodává: „Je-li to možné a bezpečné, snažíme se stromy ošetřovat. V některých případech, kdy by mohlo být ohroženo zdraví či dokonce život lidí, případně majetek, je však nutné přikročit k nepopulárnímu kácení.“

Protože bylo po sněhové kalamitě, která v říjnu 2009 poškodila většinu dřevin ve městě, skáceno velké množství stromů, nechalo si oddělení životního prostředí vypracovat i tzv. osazovací plány. Ty by měly postupně zahrnout jak parkové, tak i sídlištní plochy zeleně ve městě. Na jaře letošního roku vznikly návrhy na obnovu zeleně v parcích v ulicích Generála Mrázka, Máchova a Opletalova. Hned poté požádalo město o dotaci na jejich realizaci. Od září jsou také hotové projekty na obnovu zeleně na mšenském sídlišti v ulicích Mechová - Mozartova a Mládí - Rabasova.

Vytvořeno 4.10.2010 15:46:44 | přečteno 2478x | Petr Vitvar
load