Kácení stromů v ul. Mozartova a Vysoká

Tisková zpráva 21. 03. 2008

Buk Mozartova, obrázek se otevře v novém okněNa zatravněné ploše před základní školou v Mozartově ulici ve Mšeně roste mohutný buk. Při pohledu z ulice vypadá jako zdravý, nepoškozený strom s dlouhodobou perspektivou. Při pečlivějším pohledu do koruny je patrné, že v jejím středu se nachází značné množství suchých větví. Postavíme-li se zády k budově školy, máme před sebou druhou stranu kmene, tedy tu, která není při pohledu z ulice viditelná. Zde došlo v minulosti ke vzniku velkého poranění o velikosti přibližně 100 x 50 cm.

Protože se jedná o vzrostlý a v dobrých stanovištních podmínkách rostoucí strom, rozhodlo se odd. životního prostředí MěÚ zajistit tzv. tahové zkoušky ke zjištění další perspektivy buku s ohledem na uvedené poranění. Jde o metodu přístrojového hodnocení stability dřeviny, přičemž je simulována zátěž větrem o síle 32,5 m/s, tedy 117 km/hod. Zjišťována je odolnost proti zlomu, ukroucení a vyvrácení. Výsledná hodnota je vyjadřována v procentech. Minimální požadovaná hodnota pro stabilního jedince je 150 % v každém ze tří uvedených parametrů. Je-li zjištěna nižší hodnota, jsou dřeviny považovány za nestabilní.

U hodnoceného buku byla, bohužel, jedna ze tří měřených hodnot těsně nad požadovanou minimální hranicí. Odolnost proti zlomu v roce 2007 činila 155 %. Protože je však významná část kmene rozložena dřevomorem kořenovým, což je agresivní dřevokazná houba, která velmi rychle rozkládá dřevo především u bělových listnáčů, navrhl zpracovatel posudku odstranění stromu. Zohledněno přitom bylo i stanoviště, tedy velmi frekventovaná plocha před budovou školy, poblíž mateřské školy a školní družiny, to vše v sídlištní zástavbě.

Buk Mozartova - detail kmenu, obrázek se otevře v novém okněOdd. životního prostředí se rozhodlo, rovněž z bezpečnostních důvodů, pokácet i vzrostlý jedlovec rostoucí také před budovou ZŠ Mozartova. Strom tvoří tři mohutné kmeny, čtvrtý byl v minulosti odstraněn z dnes již neznámých důvodů. V nedávné době bylo zjištěno, že jeden ze tří stávajících kmenů má podélnou prasklinu sahající od paty kmene do výše přibližně 2,5 m. Přestože je v koruně umístěna bezpečnostní vazba, která brání rozlomení stromu, považuje OŽP tento stav za havarijní a s ohledem na bezpečnost žáků, učitelů i ostatních návštěvníků školy je nutné strom pokácet.

Plánována je samozřejmě výsadba nových dřevin s ohledem na umístění případných podzemních zařízení a jejich ochranná pásma. Kácení bude realizováno nejpozději do poloviny dubna letošního roku.

Další plánovanou akcí je odstranění souvislé výsadby keřů třešně mahalebky v ul. Vysoké před objektem č. 29 - 37. Keře byly vysazeny přibližně před 25 lety v zatravněné ploše mezi chodníkem pro pěší ve Vysoké ulici a přístupových chodníkem kolem zmíněného objektu. Dnes dosahují keře přibližně do výše 5 m. Jedná se o mnohokmenné rozložité dřeviny, které zasahují i nad chodník pro pěší. V posledních letech odd. životního prostředí řeší opakované stížnosti na padající plody temně fialové barvy, které v měsíci srpnu - září znečišťují uvedený chodník, přístupová schodiště k domu, parkující auta apod. Padání plodů zabránit nelze, zakrácení keřů tak, aby nezasahovaly nad chodník, by znamenalo jejich estetické znehodnocení. V mnoha případech by z keřů zůstala pouze nevzhledná torza a za několik let by bylo nutné problém řešit znovu. Proto se OŽP rozhodlo vyhovět požadavku občanů a odstranit zmíněné mahalebky. Ponechány budou mezi nimi rostoucí jeřáby ptačí a vysazena bude řada nových, rychle rostoucích keřů svídy. Pro zlepšení estetického vzhledu budou použity pestrolisté kultivary.
Vytvořeno 21.3.2008 13:59:15 | přečteno 2559x | Petr Vitvar
load