Jasná pravidla

Tisková zpráva 19. 12. 2007

Jablonečtí zastupitelé na svém posledním zasedání projednávali také návrh změn řešení bezpečnostní politiky na území města Jablonce nad Nisou. Původní materiál Koncepce bezpečnosti, prevence kriminality a sociální prevence pro město Jablonec nad Nisou na období 2004 - 2006 ač obsáhlý, neřešil všechny oblasti problémů (např. protidrogovou prevenci.)

V tomto materiálu jeho autoři, současný ředitel MP Jiří Vaníček a starosta města Petr Tulpa, navrhli zpracovat tři dokumenty ve vzájemné návaznosti a zahrnující komplexně problematiku bezpečnosti, prevenci kriminality a činnosti městské policie:

  1. Bezpečnostní politika města Jablonce nad Nisou na období let 2008-2010

  2. Program prevence kriminality na období let 2008 - 2010

  3. Zaměření činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou na období 2008 - 2010

Do nich byli přesně a přehledně rozděleny jednotlivé úkoly, termíny jejich plnění i konkrétní osoby, které za vypracování dokumentů zodpovídají. Zvláště třetí dokument, týkající se městské policie, bude zpracováván každý rok aktuálně.

Zastupitelé tento záměr řešení bezpečnostní politiky města a opatření k jeho naplňování schválili a uložili starostovi města Petru Tulpovi zpracovat dokument Bezpečnostní politika města Jablonce nad Nisou na období let 2008 až 2010 a předložit jej k projednání a ke schválení na 16. zasedání zastupitelstva v červnu 2008. Program prevence kriminality na období let 2008 až 2010 předloží starosta na schůzi rady v srpnu 2008. Zpracování dokumentu Zaměření činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou na období let 2008 až 2010 budou mít zastupitelé na stole v říjnu příštího roku.

Plán hlavních úkolů Městské policie v Jablonci nad Nisou v roce 2008 však projednají už na lednovém zasedání městského zastupitelstva. A Plánu činnosti v oblasti prevence kriminality na rok 2008 bude předložen v komisi prevence kriminality a radě města také v lednu.

Vytvořeno 19.12.2007 21:22:41 | přečteno 3402x | Petr Vitvar
load