Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor

Tïsková zpráva 18. 07. 2008

Dne 30. 6. 2008 byl schválen regionální radou projekt „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“ (Regionální operační program NUTSII Severovýchod, prioritní oblast 3 Cestovní ruch, Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR).

Projekt má čtyři hlavní části: vznik a podpora aktivit Regionálního turistického informačního centra, turistický region Jizerské hory bez bariér, využití památek v produktech a programech CR a marketingová podpora a propagace turistického regionu Jizerské hory. Nositelem projektu za město Jablonec nad Nisou je informační centrum.

Dotační program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

oblast podpory 3.2 - Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu

Celkové náklady: 7 357 924,00 Kč
Celkové způsobilé náklady: 7 308 791,36 Kč
Dotace celkem: 6 760 632,01 Kč
z toho dotace EU: 6 212 472,66 Kč

  • Žádost předložena: 28.3.2008
  • Rozhodnutí Výboru Regionální rady: 30.6.2008
  • Období realizace projektu: 28.11.2007 - 30.9.2011

Hlavním cílem projektu je zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě turistického regionu Jizerské hory prostřednictvím využití stávajícího turistického potenciálu a zlepšením kvality a rozsahu služeb CR při respektování zásad udržitelného rozvoje.
Aktivity projektu reagují na potřebu rozvoje CR turistického regionu (TR) Jizerské hory. V rámci projektu je řešeno 5 hlavních tématických okruhů:

  1. Vznik a podpora aktivit Regionálního turistického informačního centra (RTIC), které vznikne ze stávajícího IC, zajistí řízení a koordinaci sítě TIC v TR Jizerské hory a zároveň se tato síť stane účinnou složkou destinačního managementu TR Jizerské hory
  2. TR Jizerské hory bez bariér (analýza situace a potřeb imobilních, místní šetření a monitoring bezbariérovosti včetně přístupu k doplňkovým službám CR, vznik programů a produktů CR pro imobilní)
  3. Využití památek v produktech a programech CR (analýza prostředí, sestavení databáze památek, vznik produktů a programů CR s využitím památek)
  4. Rozšíření produktu Jablonecké putování
  5. Marketingová podpora a propagace TR Jizerské hory (veletrhy CR, internetová prezentace, tisk)

Hlavní kontaktní osoba: Mgr. Dana Tkáčová , vedoucí informačního centra (tel.: 483 357 336)

Logo - Regionální operační program NUTS II SeverovýchodLogo - EU - ivestice do vaší budoucnosti

Vytvořeno 18.7.2008 9:04:34 - aktualizováno 21.7.2008 8:32:11 | přečteno 4120x | Petr Vitvar
load