Jablonecká novinka z dílny městské policie

Tisková zpráva 26. 02. 2010

Nálepka městské policieNálepkování neboli labelling. To je nový projekt, jímž se budou od pondělí 1. března zabývat jablonečtí okrskáři. Jde o zcela ojedinělou metodu v České republice, která usnadní a hlavně urychlí kontakt policie s majitelem či správcem objektu.

„Jde o označování budov a provozoven v jednotlivých okrscích nálepkami, které mají jak pro policii, tak pro občany hned několik významů, zejména význam administrativní a psychologický,“ říká ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Jiří Rulc a dodává, že lze využít dvou možností nálepek. „Nálepkování - labelling simplexní je lacinější způsob, poskytující informace pouze pro policii a složky IZS, kdežto labelling duplexní, který je nákladnější, ale i efektivnější formou, informuje složky IZS i občany.“

V obou případech je na objekt nebo provozovnu viditelně umístěna nálepka - label s evidenčním číslem zaneseným do databáze městské policie. Pod tímto číslem je evidována osoba (správce, provozovatel apod.) a kontakt na ni. „Pokud dojde například k narušení objektu, je možné pomocí číselného kódu rychle v databázi najít kontaktní osobu a okamžitě, bez zbytečné prodlevy ji informovat o problému,“ vysvětluje Rulc.

Duplexní nálepka obsahuje navíc informace o tom, ve kterému okrsku objekt je, a kontakt na okrskáře, tedy jeho telefonní číslo a e-mailovou adresu. Informací v databázi mohou využívat policie městská i státní, ale i ostatní složky Integrovaného záchranného systému (IZS). K osvětlení dobré využitelnosti nálepek lze uvést dva příklady.

„Když došlo k problémům na sídlišti, a to zejména v nočních hodinách, nemohli jsme najít odpovědnou osobu, tedy správce domu,“ konstatuje strážník s patnáctiletou praxí, dnes člen oddělení prevence MP Miloslav Lejsek. „Pro představu - potřebujete mluvit se správcem či domovníkem ve dvě hodiny ráno. Netušíte, kdo to je, tak zkoušíte několik zvonků a budíte lidi náhodně, ale protože sídliště je velmi anonymní, stejně vám nikdo není schopen říci konkrétní osobu. Bude-li objekt označen nálepkou s číselným kódem, nahlédnu do databáze a hned se obrátím na tu správnou osobu, která však díky kódu zůstává pro nezúčastněné anonymní.“

Jako druhý příklad lze uvést hledání spojení na majitele napadené provozovny nebo firmy. „Podle IČO lze sice zjistit jméno v obchodním rejstříku volně přístupném na webových stránkách ministerstva spravedlnosti, ovšem bez kontaktů. Nebo na provozovně chybí označení včetně IČO. Hlídka se nemá s kým spojit a pak je nucena střežit objekt dlouhé hodiny, dokud majitel nedorazí,“ dodává Lejsek. I těmto případům nálepka zabrání.

Nálepka za oknem či výlohou provozovny má i psychologický význam. Symbolizuje přítomnost policie nebo strážníka-okrskáře. V případě duplexní formy poskytuje občanovi některé užitečné informace o okrsku a okrskáři. A v některých případech může odradit potencionálního pachatele od vloupání se do objektu.

Nutné údaje pro evidenci

 • adresa provozovny a její název
 • jméno a příjmení odpovědné osoby
 • adresa bydliště
 • telefonický, případně jiný kontakt

Opatření provozovny nálepkou je dobrovolné, shromážděné údaje (kontakty) budou sloužit v naléhavých případech Městské policii v Jablonci nad Nisou a složkám IZS (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotní záchranná služba).

Případy využití

 • násilné vniknutí do provozovny
 • požár
 • havárie na vodovodním, elektrorozvodném či jiném řadu
 • jiné naléhavé případy (ohrožení života a zdraví občanů)

Realizace

 • Zkušební provoz proběhne ve vybraných objektech ve vlastnictví města - školská zařízení, budovy městského úřadu, soudu, státního zastupitelství, bazén a sportovní hala
 • Živnostenské provozovny na území jednotlivých okrsků
 • Panelové domy na sídlištích (prioritou jsou domy s největším počtem obyvatel)
Vytvořeno 26.2.2010 13:19:02 | přečteno 3231x | Petr Vitvar
load