Jablonec získal více jak čtyři miliony eur

Tisková zpráva 10. 04. 2009

V závěru března, přesně 27., ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda schválil Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Jablonec nad Nisou pro zónu Žižkův vrch a okolí. IPRM byl schválen na základě doporučení výběrové komise Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která zasedala 25. března a přidělila Jablonci nad Nisou dotaci z EU ve výši 4 393 360 € (téměř 120 mil. Kč).

Město připravovalo žádost o dotaci v průběhu druhé poloviny minulého roku. Na začátku přípravy byla zřízena na webových stránkách města samostatná sekce k IPRM. V průběhu přípravy proběhlo několik setkání s vlastníky bytových domů, rovněž byla s veřejností projednána revitalizace veřejných prostranství. Žádost byla schválena prosincovým zastupitelstvem města a následně předložena na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Zóna je vymezena hraničními ulicemi: Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U Balvanu, Poštovní, Liberecká, Polní, U Nisy, Na Můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská. Ve vymezené zóně budou revitalizována veřejná prostranství (dětská hřiště, komunikace, park Nová Pasířská, otočka MHD apod.) a dojde k regeneraci bytových domů (nové výtahy, okna, rozvody, lodžie, zateplení, střechy apod.). V případě první části bude žadatelem pouze město, výše dotace může dosáhnout až 85% ze způsobilých výdajů, v případě regenerace bytových domů bude žadatelem nejen město, ale zejména další vlastníci bytových domů, kteří budou své žádosti předkládat nejdříve na oddělení dotací jablonecké radnice a následně po schválení zastupitelstvem města na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové (organizace ministerstva pro místní rozvoj). Výše dotace se bude pohybovat v rozmezí 40 - 60% ze způsobilých výdajů. Období realizace jednotlivých aktivit v zóně IPRM je plánováno na léta 2010 - 2014.

Koncem dubna bude zasedat na městě Řídící výbor IPRM za přítomnosti zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Na květnovém zastupitelstvu města bude předložen aktualizovaný IPRM. První výzvu pro vlastníky bytových domů město předběžně plánuje vyhlásit na podzim letošního roku, přičemž po vyhlášení se počítá s tříměsíční lhůtou na zpracování a předložení žádostí.

Kontakty:

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 10.4.2009 14:24:50 | přečteno 2766x | Petr Vitvar
load