Jablonec už není vázán smlouvou

Tisková zpráva 24. 04. 2009

Zastupitelstvo města vzalo včera na vědomí odstoupení společnosti SEN PROPERTY s.r.o. od smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemkům v lokalitě Dolina.

Listopadovým usnesením z roku 2007 schválili zastupitelé zveřejnění lokalit s regulativy zástavby. Dalším svým usnesením z ledna 2008 se rozhodli uzavřít smlouvy se společností SEN PROPERTY s.r.o na koupi pozemků k výstavbě bytových a rodinných domů a komerčního objektu s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31. března tohoto roku, o stavební povolení nejpozději do 31 října 2009 a o kolaudační rozhodnutí nejpozději do 31. října roku příštího.

„Proto 16. června 2008 uzavřelo město Jablonec nad Nisou se společností SEN PROPERTY s.r.o smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky v lokalitě Dolina, a to včetně odkládacích podmínek, které umožňovaly jedné či druhé straně od smlouvy odstoupit v případě, že kterýkoliv z uvedených termínů nebude dodržen,“ říká vedoucí právního oddělení MěÚ Leoš Teufl a dodává: „První propadný termín uplynul dne 31. 3. 2009, kdy měla společnost SEN PROPERTY s.r.o. nejpozději požádat o vydání územního rozhodnutí pro plánovanou výstavbu. Tento termín nebyl ze strany společnosti dodržen a 1. dubna 2009 obdrželo město odstoupení uvedené společnosti od smlouvy o smlouvě budoucí kupní.“

Z toho důvodu již město není vázáno smluvním vztahem k prodeji zmíněných pozemků právě a jen společnosti SEN PROPERTY s.r.o. a může nyní s nimi dále naložit dle vlastního uvážení.

Odbor rozvoje však již v souvislosti s plánovanou výstavbou nechal zpracovat některé studie, a to studii humanizace ulice Lesní, studii a geometrické plány pro výkupy pozemků ke křižovatce ulic Liliová - Lesní a zokruhování ulic Na Hutích - Lesní, Dolina včetně zaměření výškopisu a polohopisu. Cena těchto dokumentů se zatím rovná částce 300 000 korun.

Vytvořeno 24.4.2009 13:59:31 | přečteno 2240x | Petr Vitvar
load