Jablonec je připravený na prevenci i krizové situace

26.09.2011 - Jablonec účinně pomáhá při povodních v regionu, daří se mu získávat peníze na projekty v oblasti prevence kriminality a snižuje tak trestnou činnost. To jsou výsledky pečlivého dodržování plánu Bezpečnostní politiky města.

Už pravidlem se stala spolupráce městské a státní policie, z níž vychází dopravní prevenci, vybudování nasvícených přechodů či označení lokalit a ulic s nejvyšším nápadem trestné činnosti. „Na základě počtu loupeží, krádeží aut a vloupání do nich či do prodejen jsou jako nejkritičtější označené sídliště Mšeno, pěší zóna a ulice Čs. Armády, Budovatelů, Komenského, Podhorská, Poštovní, Pražská,“ říká vedoucí oddělení krizového řízení Jiří Vaníček, který má plán bezpečnosti města na starosti.

V kontrole bezpečnosti účinně pomáhá také nový a rozšířený městský kamerový a dohlížecí systém, který disponuje 26 kamerovými body. „Vstupovat do něj mohou také základní složky IZS, tedy Policie ČR, Hasičský ZS LK, Zdravotnická záchranná služba LK, a to včetně tří kamerových bodů v Janově n. N. a Bedřichově,“ vysvětluje Vaníček a dodává, že varovný a informační systém obyvatelstva ve městě byl rozšířen o dalších 20 bezdrátových hlásičů na celkový počet 46. Kamerový systém i hlásiče jsou důležité i při monitorování mimořádných událostí, jako jsou povodně, úniky nebezpečných látek, řešení dopravy, přeprava a evakuace obyvatelstva.

„Dobrá součinnost části povodňové komise Jablonce, starostů obcí a některých složek IZS se prokázala čtyřikrát při řešení 1. stupňů povodňové aktivity na Lužické Nise a následků přívalových dešťů o letošních prázdninách,“ konstatuje Vaníček.

Do konce tohoto roku platí schválená Koncepce prevence kriminality města Jablonec nad Nisou. Město získalo od Ministerstvo vnitra ČR - Odboru prevence kriminality státní účelovou dotaci ve výši 207.000 korun na podporu tří projektů městského programu, Krajský úřad LK schválil oba zaslané projekty s účelovou dotací 112.000 Kč. Letos se do preventivního programu zapojily i místní neziskové organizace či církve.

Co se týká připravenosti Jablonce na mimořádné a krizové události, město pro tyto případy obnovilo vybavení novou požární technikou, kterou financovalo z pokladny vlastní (218.000 Kč) i využilo finančních příspěvků z Fondu požární ochrany LK 112.000 korun). „Při likvidaci následků bleskové povodně v roce 2010 byla poškozena nebo zničena výstroj a vybavení jednotek dobrovolných hasičů za 346.000 korun. Letos se podařilo je obnovit,“ pochvaluje si Jiří Vaníček.

Podle jeho slov je na území města devět zařízení civilní ochrany k zajištění evakuace a pět k zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci. Další zařízení k evakuaci obyvatelstva jsou v Janově n. N., Josefově Dole, Lučanech a Rychnově.

Vytvořeno 27.9.2011 7:57:28 | přečteno 1965x | Petr Vitvar
load