Jablonec je připraven

Tisková zpráva 03. 02. 2009

Oddělení krizového řízení jabloneckého úřadu bilancovalo práci minulého roku a vytvořilo zprávu na téma stav připravenosti města a úřadu Jablonec nad Nisou na mimořádné události a řešení krizových situací.

Předmětem hodnocení byla práce koordinačních a pracovních orgánů města jmenovaných a zřízených starostou - bezpečnostní rada, krizový štáb, Povodňová komise Jablonce n.N., a to jak obce s rozšířenou působností, tak i města. Členy těchto orgánů jsou vedoucí pracovníci úřadu, hasičského záchranného sboru, státní i městské policie, záchranné zdravotní služby, jabloneckého pracoviště krajské hygienické stanice a Povodí Labe, s.p., Technické služby Jablonec, s.r.o., ČSAD, a.s. a dalších organizací oprávněných podílet se na záchranných a likvidačních pracích.

Úroveň součinnosti zmíněných orgánů se složkami Integrovaného záchranného systému i krizovými orgány obcí prověřily například následky vichřice EMMA na přelomu února a března loňského roku či vyhlášení 1.stupně povodňové aktivity na Lužické Nise a Kamenici v prosinci o rok dříve, kde se na celé akci podílel také Liberec, Josefův Důl a Povodí Labe, s.p. Další zkouškou byly také znečistěné vodní toky s uhynulými rybami, kdy se k zásahu přidávají i oddělení krizového řízení a životního prostředí jablonecké radnice, Český rybářský svaz, státní policie, hasiči a Česká inspekce životního prostředí. Tak se dělo i například:

  • na Jindřichovském potoce a Lužické Nise (květen 2008),
  • na Bílé Nise (Rýnovické - květen 2008),
  • na Mohelce v Rychnově u Jablonce n.N. a na Mšenském potoce a Lužické Nise (srpen 2008 bez úhynu ryb).

Zde se ukázaly znalosti a schopnosti jednotlivých článků záchranného systému. Vzhledem k tomu, že ke všem událostem došlo po pracovní době nebo během volných dnů, prověřil se tak i systém vyrozumívací.

V posledních šesti letech byly hasičské jednotky vybavené novou požární technikou, a to jak z prostředků města, tak i z finančních příspěvků z Fondu požární ochrany Libereckého kraje v celkové výši 350 000 korun.

K ochraně obyvatelstva je třeba zajistit i jeho případnou evakuaci a možnost nouzového přežití. V Jablonci existuje devět k tomu určených zařízení civilní ochrany, navíc pět i k nouzového přežití a organizované humanitární pomoci včetně vyškoleného personálu a materiálního i dokumentačního zabezpečení. Jejich kapacita je vyšší, než předpokládané počty evakuovaných. Další zařízení pro evakuované jsou i v Janově, Lučanech, Josefově Dole a v Nové Vsi n. N., kvalitněji je připraveno středisko v Rychnově u Jablonce.

Zkvalitnil se také systém varování a vyrozumívání obyvatelstva. V roce 2008 byl rozšířen o osm bezdrátových hlásičů, takže k 30. listopadu loňského roku jich bylo na území města celkem dvaadvacet. Systém nyní zajišťuje rychlé, adresné a nezkreslené předávání informací a pokynů obyvatelstvu především v záplavovém území Lužické a Bílé (Rýnovické) Nisy i Mšenského potoka.
Vytvořeno 3.2.2009 13:52:38 | přečteno 2231x | Petr Vitvar
load