Jablonec je na krizové situace připraven

28.01.2011 - Jablonečtí zastupitelé si na svém posledním zasedání vyslechli zprávu o tom, jak je město a městský úřad připravený na mimořádné události a řešení krizových situací.

Podle slov vedoucího oddělení krizového řízení Jiřího Vaníčka je na území města devět zařízení civilní ochrany k zajištění evakuace, pět k nouzovému přežití a organizované humanitární pomoci. Další čtyři jsou ve čtyřech obcích správního obvodu Jablonce, jakožto obce s rozšířenou působností.

Kvalitativních změn dosáhl systém varování a vyrozumívání obyvatelstva. „Celé správní území města je pokryto varovným signálem rotačních nebo elektronických sirén začleněných do Jednotného systému varování a vyrozumění. Varovný a informační systém obyvatelstva byl rozšířen z 26 na celkem 46 bezdrátových hlásičů. Tak je zajištěno rychlé, adresné a nezkreslené předávání informací a pokynů obyvatelům v záplavových územích Lužické Nisy, Bílé Nisy (Rýnovické), Mšenského potoka, v oblastech možného ohrožení nebezpečnými látkami, s hustou zástavbou a v rizikových oblastech při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací,“ konstatoval Vaníček.

Lepší materiálové vybavení se osvědčilo zvláště při povodních v létě loňského roku.

Vytvořeno 28.1.2011 9:42:57 | přečteno 2640x | Petr Vitvar
load