J. Nesvadba: Pokud s menším počtem neklesne kvalita, bude to dobré zjištění

Tisková zpráva 12. 03. 2010

Posoudit funkční příslušnost a odhalit případné duplicity v činnosti jednotlivých odborů a oddělení, popsat činnosti - to jsou důvody, proč chce jablonecký úřad podat projekt personálního auditu na dotační titul z výzvy ministerstva vnitra.

Projekt „Optimalizace a zefektivnění řízení lidských zdrojů Městského úřadu Jablonec nad Nisou“ přihlásí tajemník Jiří Nesvadba se souhlasem rady města do výzvy vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční podíl města na zhruba čtyřmilionovém projektu je 15 procent, tedy asi 600 tisíc korun a přihláška musí být podána do konce března.

„Pokud budeme ve výzvě úspěšní, předpokládám, že v říjnu proběhne výběrové řízení na dodavatele personálního auditu, který by odstartoval 1. ledna 2011. Pokud personální audit ukáže, že umíme služby poskytovat ve stejné kvalitě s menším počtem pracovníků a ušetřit tak peníze, bude to určitě dobré,“ říká tajemník jabloneckého úřadu a dodává, že uvítá i posouzení současných modelů řízení úřadu, jako je hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování a motivace.

Nesvadba od personálního auditu očekává i analýzu používaného modelu vzdělávání zaměstnanců: „Měl by na jedné straně ukázat cesty a metody rozvoje vzdělávání a současně s finanční pomocí projektu vytvořit materiální a finanční předpoklady pro rozvoj této oblasti.“

Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, umožňující obcím získat na personální audit finanční příspěvek od Evropské unie ve výši 85 %. Minimální částka pro podání projektu je stanovena ve výši 1 milionu, maximální deset milionů korun. Doba realizace je stanovena v maximální délce dvou let. „Vzhledem k specifikům letošního roku, kdy končí volební období, předpokládáme realizaci projektu zejména v průběhu roku 2011 s tím, že některé dopady personálního auditu budou promítány do každodenní praxe ještě v průběhu roku 2012,“ konstatuje Nesvadba.

Vytvořeno 12.3.2010 14:12:35 | přečteno 2277x | Petr Vitvar
load