Informace o průběhu přípravy

Tisková zpráva 16. 05. 2008

O stavu přípravy dokumentů Koncepce prevence kriminality a Bezpečnostní politika města Jablonec nad Nisou na léta 2009 až 2011 včera radní informoval vedoucí oddělení krizového řízení Jiří Vaníček. Oba materiály vzali radní na vědomí.

Koncepce prevence kriminality je zpracovávána na základě schváleného zapojení Jablonce nad Nisou do Městské úrovně prevence kriminality na léta 2008 až 2011, a to rozhodnutím zastupitelstva z 31.1.2008. Vychází ze zásad Strategie prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky na období let 2008 až 2011, z pokynů a zásad jím stanovených a z bezpečnostní analýzy na území města.

V současné době zpracovává fy TiMa, s.r.o. sociálně-demografickou analýzu a sociologické šetření pocitu bezpečí občanů. Kromě harmonogramu přípravy zmíněného dokumentu jsou zajištěny finanční prostředky na realizaci projektů v r. 2008 a manažerka prevence kriminality Irena Svobodová společně s oddělením přípravy projektů připravuje realizaci projektů z letošního Městského programu prevence kriminality, jako je například sportovní hřiště.

Republikový výbor pro prevenci kriminality přesunul termín předložení koncepce na 30. 9. 2008, proto i koncepce jablonecká bude projednávána na zářijovém zasedání městského zastupitelstva.

Druhý dokument má analyzovat současnou bezpečnostní situaci ve městě a zjistit příčiny tohoto stavu. Účinnost opatření bude každý rok vyhodnocena a v jednotlivých oblastech upřesňována.

Zásadní opatření budou v souladu se Strategickým plánem města a IPRM, a to jak v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, tak i ochrany životního prostředí a dalších. Dokument Bezpečnostní politiky města bude obsahovat analýzy současného stavu, cíle bezpečnostní politiky na období 2008 až 2011 (2013), základní úkoly jednotlivých složek podílejících se na realizaci dokumentu, materiální a technické zabezpečení i kontrolní mechanismy. Starosta jej předloží zastupitelům na červnovém jednání.
Vytvořeno 16.5.2008 12:35:16 | přečteno 2101x | Petr Vitvar
load