Informace o prodeji bytů ve Mšeně

Tisková zpráva 23. 11. 2007

Na jednání městské rady předložil ředitel odboru financí a majetku Ondřej Frič informativní zprávu o stavu prodeje bytů v ulicích B.Němcové a Mechové. Z celkového počtu 224 bytů jich je v současnosti prodáváno 219.

Nájemci zmíněných bytových jednotek vyvolali několik jednání, v nichž se bránili tomu, aby jim byty nebyly prodány dle staré metodiky. Tvrdili tehdy, že všichni jsou připraveni a ochotni si své byty od města koupit. K 1. listopadu tohoto roku bylo uhrazeno 123 kupních cen, z toho čtrnáct jen částečně. Všechny návratky na nabídky, tedy celkem zmíněných 219, se městu vrátilo s kladným vyjádřením.

Souhrnná částka za prodej bytových jednotek v ulicích Mechová a B. Němcové činí při padesátiprocentní slevě 42 983 268,- korun. K 1. listopadu byla na depozitní účet města převedena částka za úhradu kupních cen bytových jednotek 23 449 407 korun.

Kupující mohou však padesátiprocentní slevu z ceny bytu získat jen v případě, že bude zájem o koupi stoprocentní. Rada města včera rozhodla, že konečným termínem, k němuž bude možné složit peníze za byt na městský účet, je 28. únor 2008. Po tomto datu bude provedena uzávěrka a výpočet cen dle platné metodiky. Při devadesátiprocentním zájmu o koupi bytů v jednom domě bude udělena sleva ve výši 40 % , při osmdesátiprocentním zájmu klesne sleva na 25 %. Pokud bude zájem ještě menší, budou byty prodávány beze slev.

Přehled zájmu o odkoupení bytových jednotek a plateb kupních cen za jednotlivé byty k 1.11.07

Objekt

celkem bytů / počet prodávaných bytů

kladné vyjádření
na nabídky

uhrazené kupní ceny / z toho částečně

celkem uhrazené kupní ceny v %

B.Němcové 2
B.Němcové 4

32/30

30

23/4

76,66%

B.Němcové 6

16/16

16

8/1

50%

B.Němcové 8
B.Němcové 10

32/32

32

30/1

93,75%

B.Němcové 16
B.Němcové 18

32/32

32

16/2

50%

B.Němcové 20
B.Němcové 22

32/31

28 (3 nevrátili)

13/2

41,93%

Mechová 13
Mechová 15
Mechová 17

48/46

46

15/2

32,6%

Mechová 19
Mechová 21

32/32

32

18/2

56,25%

Celkem

224/219

216

123/14

56,16%

Vytvořeno 26.11.2007 8:45:37 | přečteno 2799x | Petr Vitvar
load