Informace o komunitním plánování

Tisková zpráva 24. 10. 2008

Na vědomí vzali zastupitelé zprávu o komunitním plánování rozvoje sociálních služeb v Jablonci nad Nisou. S touto problematikou byli zástupci města poprvé seznámeni letos v únoru 2008, kdy jim byla také předložena organizační struktura a časový harmonogram.

Komunitní plán je vytvářen ve čtyřech pracovních skupinách:

  • pro seniory
  • pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • pro osoby zdravotně znevýhodněné
  • pro rodinu, děti a mládež

Všechny pracovní skupiny vede koordinátorka komunitního plánování, která je zároveň součástí řídící skupiny. Pracovní skupiny se scházely dle harmonogramu, kromě letních prázdnin dvakrát měsíčně. Celkem se na tvorbě komunitního plánu podílí 85 osob - uživatelé i poskytovatelé služeb (zástupci z jednotlivých organizací), zadavatelé (zástupci z městského úřadu a ze zastupitelstva), ale i občané mající o danou problematiku zájem.

Výstupem z jejich práce je katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících, který je k dispozici v elektronické formě na webových stránkách města a jeho návštěvnost je značná. V současné době je připravována také tištěná forma.

Byly provedeny analýzy potřeb uživatelů služeb i analýzy jejich poskytovatelů. Všechny výsledky anket a analýz i cíle projektu jsou k dispozici na webových stránkách města.

„V rámci zajištění finančních prostředků pro proces komunitního plánování byl podán 13. 10. 2008 na ministerstvo práce a sociálních věcí projekt financovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant: Podpora vzdělávání a procesu v sociálních službách,“ říká koordinátora komunitního plánování Pavla Chalupová.

Podle jejích slov by Projekt „Komunitní plánování v Jablonci nad Nisou“ měl být realizován v období od března 2009 do února 2011. „Jsou zde naplánovány finanční prostředky pro zajištění veškerých předpokládaných aktivit v oblasti komunitního plánování ve výši 1.975.680 korun. Informace o schválení žádosti bude známa do třech měsíců od podání projektu,“ uvedla Chalupová.

Jablonečtí zastupitelé budou 1. komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Jablonce nad Nisou projednávat a popřípadě schvalovat na listopadovém jednání.

Další informace je možné získat u koordinátorky komunitního plánování, Pavly Chalupové, tel.: 483 357 630, 602 778 284, chalupova@mestojablonec.cz.
Vytvořeno 24.10.2008 13:02:55 | přečteno 2066x | Petr Vitvar
load