Informace k zákazu vstupu do lesa

25. 01. 2007

Z důvodu krizové situace způsobené živelní pohromou v lesích na území České republiky, a vzhledem k možnému ohrožení životů, zdraví a majetku, vláda ČR vyhlásila na období od 5:00 hodin dne 25. ledna 2007 do 24:00 hodin dne 5. února 2007 nouzový stav. Ten platí pro území krajů Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Libereckého a Vysočina, a dále pro okresy Trutnov, Náchod a Jičín v Královéhradeckém kraji, pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín ve Středočeském kraji a pro okres Bruntál v kraji Moravskoslezském. Po dobu nouzového stavu je na těchto územích zakázán vstup, pobyt a pohyb osob v lesích.

Tento zákaz se nevztahuje na dálnice, silnice a místní komunikace procházející lesy a lanovky určené pro nadzemní přepravu osob, dále na lyžařské běžecké tratě, sjezdovky a lyžařské vleky, které nejsou vedeny územím lesa. Zákaz neplatí i v případech, kdy účelové komunikace (kam patří mj. i lesní cesty), lyžařské běžecké tratě, lyžařské vleky a sjezdovky procházejí lesem a přitom se nenacházejí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Konkrétní informace o tom, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa lze získat u obecního úřadu s rozšířenou působností (tj. v Jablonci Městský úřad Jablonec nad Nisou) - oddělení životního prostředí.

Uvedená krizová opatření se nevztahují na osoby provádějící likvidační práce a pracovníky vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí.

Porušení zákazu vstupu do lesa v průběhu nouzového stavu může být na místě pokutováno nebo řešeno jako přestupek ve správním řízení.

Další informace:

Vytvořeno 25.1.2007 14:38:36 | přečteno 2435x | Petr Vitvar
load