Informace jsou důležité

Tisková zpráva 11. 12. 2008

Významnou formou prevence je práce s dětmi a mládeží. To si v plné míře uvědomují taktéž strážníci jablonecké městské policie, a proto pokračují v besedách v mateřských a základních školách.

„V současné době městská policie nabízí besedu pro mateřské školy, kde se formou obrázkového příběhu děti společně se zvířátky pandou a želvou učí bezpečnému a ohleduplnému chování. Příběh má svou letní a zimní verzi, kdy jsou děti upozorňovány nejen na obecná nebezpečí, ale i na nástrahy konkrétních obdobích,“ říká o preventivní práci strážníků manažerka prevence kriminality Irena Svobodová a dodává, že policisté myslí i na děti větší, než jen ty předškolní. „Pro žáky 5. - 7. tříd základních škol je připravena beseda „Městská policie - její významy a úkoly“, kde jsou kromě struktury a úkolů městské policie vysvětlovány pojmy jako sprejerství, vandalismus a podobně. Součástí jsou samozřejmě i zásady bezpečného chování a nechybí ani ukázka výstroje a výzbroje strážníků.“

Novou cílovou skupinou jsou podle Svobodové také studenti středních škol a středních odborných učilišť. „Besedu „Kompetence městské policie“ zaměřenou na zvyšování právního vědomí si vyslechlo už přes 400 jabloneckých studentů,“ vysvětluje preventiska s tím, že z akcí tohoto druhu si účastníci neodnášejí jen vědomosti, ale i drobné propagační předměty, které by měly být hlavně praktické a užitečné - ať už jsou to reflexní samolepky nebo rozvrhy hodin s důležitými telefonními čísly. Pro příští rok plánuje městská policie přidat i nové informační materiály.

Stejně jako v předešlých letech i v příštím roce jsou opět plánovány besedy se seniory, a to na téma jejich bezpečného a zodpovědného chování, kdy hodlají městští strážníci zvláště oslovit osoby žijící osaměle.

Nejlepší prevencí je vyplněný volný čas

Pozadu nezůstává ani dětské dopravní hřiště. V letošním roce proběhlo nad rámec běžné výuky několik akcí určených pro školy a rodiny s dětmi. Podobné akce se připravují i pro příští rok, například Den dětí nebo akce v rámci Týdne bezpečnosti, které jsou organizovány společně s Krajským úřadem Libereckého kraje.

V současné době dobíhá realizace projektů financovaných z dotace ministerstva vnitra. Hotové je víceúčelové hřiště v Zeleném údolí a nakoupené jsou pro děti sportovní potřeby, které budou využívány právě na novém hřišti. „Kromě toho jsme z dotace pořídili i kola, která umožňují Komunitnímu centru v Zeleném údolí rozšířit nabídku aktivit pro děti o cyklovýlety - mimochodem velmi oblíbené,“ sděluje manažerka prevence kriminality Irena Svobodová.

Od července probíhá nácvik míčových her a florbalu, kterého se účastnilo zhruba padesát dětí nejen ze Zeleného údolí. V létě tyto aktivity probíhaly venku, v současné době jsou tréninky ve dvou tělocvičnách a celý projekt bude zakončen 15. prosince závěrečným turnajem ve florbalu.

Hlavními realizátory projektu byly Spolkový dům Jablonec n. N., respektive Komunitní centrum pro národnostní menšiny v Zeleném údolí. Dále občanská sdružení Prostory a Salem a „nezávislí“ pracovníci znalí pravidel florbalu.

V rámci Městského programu prevence kriminality 2009 kromě zmiňovaných aktivit připravuje Městská policie v Jablonci nad Nisou další projekty zaměřené na práci s dětmi a mládeží, kde chce MP nadále rozvíjet spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi.

Další informace:

Vytvořeno 11.12.2008 10:42:33 | přečteno 2501x | Petr Vitvar
load