I úsporný rozpočet počítá s investicemi

, autor: Petr Vitvar

24.02.2012 - Loni téměř 160 milionů korun, letos jen necelých 93. To je obnos určený na investice do rozvoje města. Rozpočet je prostě úsporný ve všech kapitolách. Jeho tvůrci neustále mysleli na to, kde a jak ušetřit. Přesto i v roce 2012 se bude pracovat na velkých, investičně náročných projektech. Některé je třeba dokončit, jiné se chystají.

Mezi ty zatím nedokončené, ale velmi významné patří most v Kamenné ulici, kde se práce naplno rozeběhnou hned, jak to jablonecké klima dovolí. Čilý stavební ruch stále probíhá na domě manželů Scheybalových.

Na objem financí je největší investiční akcí zateplení Základní školy v Liberecké ulici, kde se rozpočet pro letošní rok rovná částce 29 milionů korun. „Dvouletý projekt bude realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí za přispění dotace z Evropské unie a ze Státního fondu životního prostředí. Zateplené budou jednotlivé školní pavilony, a to jejich fasáda i střecha, výměny se dočkají okna,“ říká Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací a dodává, že začátek prací je naplánován na konec června.

Druhou akcí v pořadí dle finanční náročnosti je dokončení Lesoparku Žižkův Vrch, který vzniká v rámci Integrovaného plánu rozvoje města rovněž za finanční podpory Evropské unie. Vznikající lesopark je ve vymezené zóně IPRM Žižkův Vrch a okolí. V rozpočtu je na něj vyčleněno 16.729.000 korun. Práce, které mají trvat jeden rok, začaly už loni na podzim.

Na své dokončení čeká terminál městské hromadné dopravy na současném autobusovém nádraží. Závěrečné úpravy spočívají zejména v obnovení sjezdu do ulice Lipanská z ulice 5. května. K dalším významným dopravním stavbách, které jsou letos rozpočtovány, patří určitě nová okružní křižovatka v Belgické ulici. „Projekt v hodnotě 5.300.000 korun město připravuje společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Letos jsou plánované první práce a start je právě na ředitelství silnic a dálnic. Stavba bude probíhat určitě ještě v příštím roce,“ vysvětluje místostarosta Petr Vobořil zodpovědný za rozvoj města. K připraveným dopravním projektům patří točka autobusů MHD u hlavního nádraží Českých drah. Cílem je její umístění v souladu se vznikem nových chodníků a nástupních ostrůvků na dosavadní zelené ploše. Aby tato stavba mohla vzniknout, je třeba přeložit podzemní kabelové vedení patřící ČEZ Distribuci a na něj je v rozpočtu pamatováno částkou 130.000 korun.

„Dobrou zprávou pro obyvatele je vždycky výstavba kanalizace, plynovodu či komunikace. Proto rád říkám, že dlouho očekávaná výstavba kanalizace v Krkonošské ulici započne letos. Na její realizaci za 11.128.000 korun jsme získali státní dotaci z Ministerstva zemědělství ČR,“ informuje Vobořil. Stavět se bude jednotná stoka včetně té odlehčovací a dvě stoky splaškové společně s veřejnými částmi domovních kanalizačních přípojek.

Jedním z dlouhodobějších projektů je rekonstrukce radnice, na kterou je letos vyčleněno 8.308.000 korun. V roce 2012 odstartuje I. etapa výstavby archivu stavebního úřadu v suterénu radnice. Dále za přispění dotace Ministerstva kultury na regeneraci městských památkových zón bude pokračovat repase radničních oken  (1.981.000 Kč) a 1.200.000 korun je určených na první opravy zasedacích místností – v tomto stádiu se počítá s repasí původních prvků, jimiž je myšlena hlavně podlaha a obložení místností.

Loga IPRM - EU - MMR

Vytvořeno 24.2.2012 12:48:28 | přečteno 2020x | Petr Vitvar
load