I sociální organizace musí být fungující firma

Tisková zpráva 07. 10. 2009

Týden sociálních služeb v Jablonci vkročil do svého druhého dne. Ve velkém sále Spolkového domu se v úterý 6. října na pracovním setkání sešli odborníci, zabývající se sociální prací z městských úřadů i neziskových organizací. Cílem bylo vyměnit si zkušenosti.

Do Spolkového domu dorazili zástupci městských úřadů z Liberce, Jablonného v Podještědí, Hrádku nad Nisou, Nového Boru, Tanvaldu, Frýdlantu v Čechách či Nového Města pod Smrkem. Setkání zahájila prezentace komunitního plánování v Jablonci a jeho koordinátorka Pavla Chalupová. Informovala o způsobu plánování, které se v Jablonci úspěšně rozvinulo, představila všechny čtyři pracovní skupiny a jejich složení, popsala vznik Katalogu sociálních služeb, který bude v tištěné podobě k dispozici v závěru tohoto týdne.

„Letos jsme byly v komunitním plánování v Jablonci poměrně úspěšní - dvě pracovní skupiny - senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním - se shodly na chybějící službě osobní asistence. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje disponuje finančními prostředky i proškoleným personálem a je schopno tuto službu zajistit v plném rozsahu,“ řekla Chalupová a dodala, že dalším úspěchem bylo i zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které bylo otevřeno v pondělí.

Pominout nelze ani řešenou problematiku zařízení typu jeslí. „Prováděli jsme poměrně dlouhodobé anketní šetření i setkání s občany, abychom zjistili, jak velká je potřeba této služby, která v Jablonci již deset let neexistuje. A výsledkem je, že zařízení typu jeslí by mělo být ve městě zřízeno opět od příštího školního roku,“ konstatovala koordinátorka komunitníhio plánování v Jablonci.

Zkušenosti z procesu plánování v krajském měřítku a tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje prezentovala Iva Benešová. „Původně do komunitního plánování byly vkládány velké naděje a očekávání a pak se objevilo trochu zklamání, že samotné plánování není samospasitelné. Bylo třeba si přesně stanovit priority a kompetence. Obsáhnout celé území Libereckého kraje není zcela jednoduché, problémy trochu zpočátku způsobovala nejednotná terminologie na počátku,“ popisovala počátky komunitního plánování v Libereckém kraji zástupkyně organizace JL plan a zdůraznila, že je třeba důsledně sledovat naplňování plánu. „Je nutné kontrolovat, že se plní termíny a zodpovědnost se nevytrácí.“

Velmi podnětnou a zajímavou prezentaci čerpající z konkrétních a letitých zkušeností přinesl Michal Polesný z Centra komunitní práce v Ústí nad Labem. Právě on stál i při zrodu komunitního plánování v Jablonci a právě na něj se pak většina účastníků úterního setkání obracela s dotazy, žádostmi o radu či názor. „I sociální organizace jsou firmy, které musí hospodařit se svým rozpočtem, mohou poskytovat jen to, nač mají finance a je třeba, aby v nich pracovali i zkušení a dobře ekonomicky myslící manažeři,“ řekl Polesný.

Další část setkání patřila základním informacím o domácích subjektech zabývajících se sociálními službami, takže se zde představila Diakonie ČCE, středisko Jablonec a nové nízkoprahové centrum pro děti a mládež Kruháč, Centrum sociálních služeb a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, jejíž předsedkyně Bohuslava Zikmundová podotkla, že v republice existuje celkem 63 klubů, ale jen sedm z nich včetně jabloneckého je i poskytovatelem sociálních služeb.

První setkání v rámci nové akce Týden sociálních služeb hodnotili účastníci jako velmi dobré, nabité informacemi a podněty. Proto už tentokrát zcela logicky v závěru vyplynul slib, že příští rok se podobná burza odborných zkušeností odehraje znovu.

Vytvořeno 7.10.2009 10:19:47 | přečteno 2626x | Petr Vitvar
load